36

VN-rapport: Nederland beschermt vrouwenrechten niet genoeg

Nederland schiet ernstig tekort op het gebied van vrouwenrechten. Dat blijkt uit een vierjaarlijks rapport van het Vrouwencomité van de Verenigde Naties (CEDAW). Het comité maakt zich vooral zorgen over discriminerende stereotypen, ‘hate speech’ en racistisch geïnspireerd geweld tegen moslimvrouwen, migranten en asielzoekende vrouwen.

Hoewel het comité positief is over het Nationale Actieprogramma tegen Discriminatie (2016) en het Actieplan tegen discriminatie op de arbeidsmarkt (2014), laat de informatievoorziening van de Nederlandse regering over de arbeidsmarktparticipatie en -exploitatie van vrouwen uit etnische minderheden te wensen over. Hierover moet de regering de volgende keer, over vier jaar, specifiek rapporteren.

Als aanbeveling krijgt de regering mee om meer te doen om discriminerende stereotypen uit te bannen en positieve en non-stereotype beeldvorming van vrouwen in media en reclame te bevorderen. Hiervoor zou onder andere de mediawet moeten worden gewijzigd. Het stereotyperen van sekse zou onder de verschillende vormen van (verboden) discriminatie moeten vallen.

Ook op het gebied van zorg en welzijn valt er voor Nederland flink wat te verbeteren. Zo zouden huisartsen aan vrouwen die over tijd zijn desgewenst een abortuspil moeten voorschrijven. Het gender-neutrale huiselijk-geweldbeleid moet volgens het comité worden vervangen door een gender-sensitieve aanpak: ‘mèt oog voor de machtsverhoudingen tussen mannen en vrouwen en mèt oog voor de sekse van dader en slachtoffer’.

Verder moeten alle slachtoffers van huiselijk geweld gratis juridische bijstand kunnen krijgen. Het comité merkt tot haar grote verbazing op dat daders hier wel toegang toe hebben, maar slachtoffers niet. Ook het aanpakken en uitroeien van huwelijkse gevangenschap moet beter, vindt het comité. Daarvoor zouden de rechterlijke macht, het OM, de politie en de advocatuur meer training en voorlichtingen moeten krijgen.

D66 heeft inmiddels Kamervragen gesteld naar aanleiding van het rapport.

cc-foto: Sheila Tostes

Geef een reactie

Laatste reacties (36)