1

VN-top bereikt akkoord over biodiversiteit

Verdrag moet o.a. zorgen voor vergroting van natuurgebieden van 10 naar 17%

Milieuministers uit bijna 200 landen hebben in Nagoya een nieuw verdag gesloten over biodiversiteit.

Daarover schrijft The Guardian. Het verdrag hoopt het grootste verlies aan soorten sinds het uitsterven van de dinosaurussen te kunnen stoppen. Dat moet ondermeer worden bereikt door het verlies aan natuurlijke leefomgevingen te halveren en het areaal aan natuurgebieden in 2020 te vergroten van 10 naar 17% van het land op aarde. Daarnaast moet de 10% van de zeeèn verboden terrein  worden voor vissers. Dat is nu 1 procent.

De opvallendste doorbraak betreft een overeenkomst over de samenwerking van landen op het gebied van het delen van de kennis die voortkomt uit de genetica. Naar alle waarschijnlijkheid zal er een fonds worden opgericht dat ervoor moet zorgen dat ontwikkelingslanden hiervan mee kunnen profiteren.

Het Wereld Natuur Fonds heeft gemengde gevoelens bij de uitkomst van de Conventie voor Biodiversiteit (CBD). Het WNF staat positief tegenover het voornemen om te komen tot een verbod op overbevissing, schadelijke vistechnieken en subsidies die de natuur schaden; bijvoorbeeld voor de aanleg van een soja- of palmolieplantage. De maatregelen om  zeereservaten te vergroten noemt het WNF ,,Een hele stap voorwaarts, maar volgens wetenschappers onvoldoende om de vele vissoorten die het moeilijk hebben afdoende te beschermen.’’

Het WNF vindt het echter onbevredigend dat in Japan geen afspraken zijn gemaakt over handhaving. Er zijn geen sancties voor landen die onvoldoende doen om de gestelde doelen te halen. Daarnaast vindt het WNF het teleurstellend dat rijke landen naar de bijeenkomst waren gekomen ‘met lege zakken’. Enkele uitzonderingen daargelaten, stelde geen van de rijke landen geld beschikbaar om uitvoering van de afspraken ook echt mogelijk te maken. De landen nemen tot 2012 de tijd om daar afspraken over te maken.

Geef een reactie

Laatste reactie