Laatste update 14:30
166

VN: ‘Trump schendt mensenrechten met aanvallen op de pers’

Donald Trumps voortdurende aanvallen op de vrije pers zijn een grove schending van mensenrechten. Dat concluderen mensenrechtenexperts van de Verenigde Naties (VN). Zij roepen Trump en diens regering op de vrije pers te waarborgen en te stoppen met hun jacht op journalisten voordat die te maken krijgen met geweld als gevolg van Trumps aanvallen.

In een verklaring op de website van de VN-mensenrechtencommissie schrijven rapporteurs David Kaye (vrijheid van meningsuiting) en Edison Lanza (Inter-Amerikaanse commissie voor mensenrechten):

Zijn aanvallen zijn strategisch, bedoeld om het vertrouwen in verslaggeving te ondermijnen en twijfel te zaaien over verifieerbare feiten.

Trump heeft de media herhaaldelijk ‘vijanden van het volk’, ‘extreem oneerlijk’ en ‘nepnieuws’ genoemd. Ook heeft hij de pers ervan beschuldigd ‘de democratie te ondermijnen’ en ‘complottheorieën en blinde haat’ te verspreiden. De VN-rapporteurs laten weten:

Deze aanvallen druisen in tegen de verplichtingen van het land om de persvrijheid en de internationale mensenrechtenwetgeving te respecteren. We zijn vooral bezorgd dat deze aanvallen het risico vergroten dat journalisten met geweld worden bedreigd.
Elke keer dat de president de media ‘de vijanden van het volk’ noemt of nalaat om kritische vragen van verslaggevers van door hem als vijandig geziene media toe te, doet hij voorkomen alsof er een gerichte lastercampagne tegen hem gevoerd wordt. Maar hij is er nog geen enkele keer in geslaagd te laten zien dat dit ook daadwerkelijk het geval is.
Het is van cruciaal belang dat de Amerikaanse overheid de rol van een gezonde pers bevordert en doelbewuste desinformatie tegengaat. Daarom dringen we er bij president Trump op aan niet alleen zijn platform niet meer te gebruiken om de media te denigreren, maar om deze aanvallen te veroordelen, inclusief dreigementen gericht tegen de pers tijdens zijn eigen bijeenkomsten.
De aanvallen op de media gaan verder dan de taal van president Trump. We dringen er ook bij zijn hele regering, inclusief het ministerie van Justitie, op aan om geen juridische zaken tegen journalisten te ondernemen in een poging om vertrouwelijke bronnen te achterhalen, een inspanning die de onafhankelijkheid van de media ondermijnt en het recht van het publiek om toegang te hebben tot informatie. Ook dringen we er bij de regering op aan om klokkenluiders niet meer te vervolgen via de Spionagewet.
Wij staan pal voor de onafhankelijke media in de Verenigde Staten, een gemeenschap van journalisten en uitgevers en omroeporganisaties, lang een van de krachtigste voorbeelden van professionele journalistiek wereldwijd. We dringen er vooral op aan dat de pers zijn inspanningen voortzet om alle openbare functionarissen verantwoording af te laten geven voor hun daden.

Kyle en Lanza kozen er symbolisch voor hun verklaring af te geven via die mensenrechtencommissie van de Verenigde Naties, het orgaan waaruit de VS zich begin dit jaar terugtrokken. Ze sloten hun bericht af met de mededeling:

Twee jaar van voortdurende aanvallen op de pers kunnen op de lange termijn negatieve gevolgen hebben voor het vertrouwen van het publiek in de media en openbare instellingen. Twee jaar is twee jaar te veel, en we dringen er met klem op aan dat president Trump en zijn regering en zijn aanhangers een eind maken aan deze aanvallen.

Trump, op dit moment op campagnetour in Pennsylvania, sprak donderdag zijn aanhangers toe. Daarbij nam hij opnieuw de media onder vuur en liet zijn publiek ‘CNN sucks’ scanderen.’

cc-foto: John Pemble

Geef een reactie

Laatste reacties (166)