16

VN: Veiligheid in Afghanistan is beroerder dan ooit

Kinderen krijgen er volgens het kabinet beter onderwijs ... Maar veilig de school bereiken is een andere zorg

De afgelopen tien jaar is het nog nooit zo onveilig geweest in Afghanistan als nu. VN generaal Ban Ki Moon maakte vandaag een rapport bekend over geweldsincidenten in het land. In de eerste 8 maanden van 2011 vonden er gemiddeld 2108 geweldsincidenten per maand plaats.

Het rapport is opgesteld door de Verenigde Naties en mensenrechtenorganisaties. De geweldsincidenten zijn met 39 procent toegenomen, vergeleken met dezelfde periode in 2010. Doordat de westerse troepen bezig zijn met hun vertrek uit Afghanistan voeren militante groeperingen en de Taliban de druk op. Hun acties zijn vooral gericht op burgerdoelen. Veel Afghanen slaan daarom op de vlucht. Het gaat ongeveer om 130.000 Afghanen.

Tegelijkertijd meldt het kabinet dat de missie in Uruzgan ‘zichtbare resultaten’ heeft opgeleverd, zo blijkt uit een eindevaluatie van het kabinet. Tussen 2006 en 2010 zou de veiligheidssituatie in Uruzgan verbeterd zijn, de economie gegroeid, is er een beter functionerend bestuur gekomen en krijgen kinderen nu beter onderwijs en gezondheidszorg.

Het kabinet meent dat er ‘een goede basis’ ligt in Uruzgan, terwijl de VN rapporteert dat 2011 het ‘dodelijkste jaar’ voor Afghaanse burgers is. In juni telde de VN 1462 burgerdoden. In de laatste drie maanden kwamen daar nog eens 971 doden bij.  Belangrijkste doodsoorzaken zijn bermbomexplosies, vuurgevechten, zelfmoordaanslagen en luchtaanvallen door de internationale troepenmacht ISAF. Het gevaarlijkste gebied is het zuiden, grenzend aan Uruzgan, dat als de bakermat van de Taliban wordt gezien.

Volkskrant: VN: Afghanistan onveiliger dan ooit

Mis niets: Volg Joop op Twitter, vind Joop leuk op Facebook

Geef een reactie

Laatste reacties (16)