26

VN: Vrouwen nog zeker 70 jaar de pineut

Inkomensverschillen tussen mannen en vrouwen blijven nog lang bestaan ... Intussen dreigen vrouwen hun zorgplafond te bereiken

De inkomensverschillen tussen mannen en vrouwen blijven wereldwijd nog zeker 70 jaar bestaan. Daar waarschuwt de VN voor. De ontwikkelingen daarin gaan zo traag, dat er van echte verbetering nog lang geen sprake zal zijn.

Vrouwen verdienen nu gemiddeld slechts 77 procent van het salaris dat mannen voor hetzelfde werk krijgen. Twintig jaar geleden lag het verschil drie procentpunten lager, aldus de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) van de Verenigde Naties. Met zulke trage vooruitgang gaat het nog zeker 70 jaar duren voordat vrouwen evenveel betaald krijgen, voor exact hetzelfde werk als mannen.

Naast het inkomensverschil op basis van sekse, constateert de ILO ook dat het inkomensverschil groter is bij vrouwen met kinderen. Vrouwen met kinderen verdienen minder dan vrouwen die kinderloos blijven. Ook groeit het verschil bij elke kind dat ze krijgen.

Vorig jaar startten Women Inc en Loonwijzer al een campagne voor gelijke beloning voor vrouwen. De Nederlandse vrouw verdient namelijk nog steeds 17,6 procent minder dan haar mannelijke collega. Het Europese gemiddelde staat op 16,2 procent, wat betekent dat het er in Nederland dus slechter aan toe gaat.

Vrouwen half zo vaak manager
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldt vrijdag dat van alle werkende vrouwen, slechts vier op de honderd een managementfunctie hebben. Bij mannen ligt dit getal op 9 op de honderd. Volgens het CBS komt dat doordat de meeste vrouwen deeltijd werken, vooral wanneer ze jonge kinderen hebben. Binnen de kleine groep moeders die wel een voltijdbaan heeft, ligt het aantal managers bijna net zo hoog als bij de mannen.

Van de vrouwen die deel uitmaken van de werkzame beroepsbevolking werkt driekwart parttime, tegenover een kwart van de mannen.

Zorgplafond bereikt
Vrijdag trekt ook Jannet Vaessen, directeur van Women Inc. aan de bel. Twee derde van de werkgevers maakt zich namelijk zorgen over de toenemende zorgtaken van werknemers; bijvoorbeeld voor een ziek familielid of bejaarde ouders. Werkgevers maken zich zorgen, maar weten niet wat ze eraan kunnen doen. Vooral vrouwen dreigen hun zorgplafond te bereiken. Vaessen:

De participatiesamenleving is dit jaar uitgeroepen en dat betekent: nog meer zorgtaken voor een groep burgers en wij zijn bang dat dat in de schoot van vrouwen terecht zal komen. Dat wordt ook onderschreven door het SCP […] Kinderzorg doen vrouwen al twee keer zoveel als mannen, de mantelzorg is 60-40 verdeeld, maar de meer intensieve vormen van mantelzorg komen ook weer bij vrouwen terecht. We maken ons ook zorgen om de maatschappelijke trends als vergrijzing. Er komen nog meer ouderen bij en de beroepsbevolking slinkt steeds verder.

Trouw: VN: loonongelijkheid bestaat nog 70 jaar
BNR: ‘Vrouwen hebben hun zorgplafond bereikt’

De Volkskrant: Vrouwen half zo vaak manager als mannen

Geef een reactie

Laatste reacties (26)