4

VNG boos op Klink om bezuiniging op huishoudelijke hulp

'Minister van Volksgezondheid compenseert budgetoverschrijdingen bij Rijk door 200 miljoen bij de gemeenten weg te halen'

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten is woest op demissionair minister Klink van Volksgezondheid. De minister wil namelijk 200 miljoen euro bezuinigen op het budget dat gemeenten krijgen om huishoudelijke hulp te organiseren. Hij doet dit omdat op andere gebieden, zoals AWBZ en specialisten, de budgetten worden overschreden.

Op haar website meldt de vereniging:

De argumentatie waarom gemeenten opeens deze taken voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) met 200 miljoen minder zouden kunnen uitvoeren ontbreekt volstrekt. Daarbij is deze maatregel in strijd met eerder gemaakte afspraken. Voor de VNG is bezuinigen op de Wmo dan ook onacceptabel en deze handelswijze schaadt het vertrouwen van de gemeenten in het rijk.

Het ministerie van VWS is als gevolg van tekorten op de begroting op zoek naar geld. De tekorten worden veroorzaakt door overschrijdingen bij de Zorgverzekeringswet, de AWBZ en de medisch specialisten. Wetten die gemeenten niet uitvoeren, maar het rijk zelf. Het is opmerkelijk dat VWS ervoor kiest om over de rug van gemeenten en dus de burgers 200 miljoen euro te willen bezuinigen op de huishoudelijke hulp. Omgekeerd, als gemeenten te kort komen is het rijk niet bereid bij te springen.

Lees hier meer

Geef een reactie

Laatste reacties (4)