41

Voedselbank Amsterdam groeit en groeit

Aantal klanten sinds 2011 gestegen met ruim 60 procent 

Het eten voor de Amsterdamse Voedselbank is niet aan te slepen. Steeds meer mensen zijn genoodzaakt uit te wijken naar deze vorm van voedselvoorziening. Maar liefst 1600 huishoudens met in totaal 4000 klanten doen een beroep op de Voedselbank. Daarvan zijn zo’n 1600 kinderen en 300 baby’s. De vraag blijft bovendien alsmaar groeien. Sinds 2011 is het aantal klanten met ruim 60 procent gegroeid.

Action for foodbank
Frank Bijdendijk, voorzitter van de Stichting Voedselbank Amsterdam, ondertekende samen met de Amsterdamse wethouder Freek Ossel (Armoedebestrijding) een intentieverklaring om de komende jaren de samenwerking te verstevigen. Onder meer door financiële steun van de gemeente. Ossel benadrukt de voedselbank financieel wel te steunen, maar dat de gemeente de voedselbanken niet structureel subsidieert.

Volgens Bijdendijk zijn er in Nederland momenteel 140 voedselbanken die samen 70.000 mensen aan eten helpen. In totaal zijn er 6000 vrijwilligers.
De Volkskrant: Voedselbank blijft groeien

cc-foto: Bailey

Geef een reactie

Laatste reacties (41)