33

Voedselbanken krijgen te weinig voedsel

Aantal mensen dat een beroep doet op de voedselbanken groeit

De voedselbanken trekken aan de bel, omdat hun voorraden afnemen, terwijl het aantal mensen dat een beroep op hen doet toeneemt.

Door de economische crisis produceren bedrijven zuiniger, waardoor ze minder overtollige producten hebben om aan de voedselbanken af te staan. Veel bedrijven vernietigen hun overtollige producten liever dan ze aan de voedselbanken af te staan. Harrie Timmerman van de Federatie Voedselbanken Nederland:

Misschien willen ze niet aan de grote klok hangen dat ze een deel van de omzet langs die weg afstoten. Of ze zijn bang voor imagoschade. Bijvoorbeeld als bederfgevoelige waar niet goed wordt gekoeld en onze cliënten beschimmelde of verkleurde producten zouden krijgen. Maar wij zijn heel kritisch op hygiëne en houdbaarheid, die garantie kunnen wij wel geven.

Dezelfde crisis heeft er tegelijkertijd voor gezorgd dat het aantal gezinnen dat wekelijks een beroep doet op een voedselbank is gestegen tot boven de 21.000. Dat aantal groet nog steeds. 

Lees meer in de Volkskrant.

Geef een reactie

Laatste reacties (33)