45

Vollenbroek vernietigend over stikstofplan boeren en Natuurmonumenten

Een coalitie van boeren, ondernemers en natuurbeheerders heeft een plan gepresenteerd om de stikstofuitstoot voor 2030 met 40 procent terug te dringen. Daarvoor is volgens de organisaties, waaronder Natuurmonumenten, LTO en VNO-NCW, wel 15,3 miljard euro nodig.

Johan Vollenbroek, die de stikstofproblematiek op de politieke agenda zette door het Programma Aanpak Stikstof (PAS) met succes aan te vechten bij de Raad van State, oordeelt vernietigend. Hij noemt het voorstel “onvoldoende”.

Er klopt “geen hout” van de cijfermatige onderbouwing van de plannen van de boeren en ondernemers, meent Vollenbroek. Hij spreekt van een “slap compromis” en vindt het onbegrijpelijk dat er miljarden gaan naar ‘stalinnovatie’. “Het enorme mestoverschot blijft bestaan.”

“Dit plan doet bij lange na niet genoeg om verdere verslechtering van onze meest kwetsbare natuur te voorkomen”, schrijft Vollenbroek. Hij wijst erop dat volgens de commissie-Remkes veel meer maatregelen nodig zijn dan de organisaties nu voorstellen.

Volgens de natuurbeschermer helpt alleen een drastische inkrimping van de Nederlandse veestapel. Hij noemt dat “de enige begaanbare weg, en daarmee ook de verstandigste”.

Geef een reactie

Laatste reacties (45)