79

Voor je ouders zorgen gaat zomaar niet

Kabinet frustreert met 'mantelzorgboete' ... Wie bij zijn kinderen intrekt om verzorgd te worden, wordt gekort op de AOW

Het kabinet wil graag dat de samenleving meer gaat participeren. Boodschappen doen voor je oude buren of stofzuigen in je ouderlijk huis. Idealiter moet de burger ervoor zorgen dat diens ouders langer thuis kunnen wonen, door ze intensiever te verzorgen, eventueel aangevuld met wat hulp uit de thuiszorg. De ‘participatiesamenleving’ is bij uitstek hét droombeeld van dit kabinet, maar tegelijkertijd werkt de coalitie hen die hun ouders willen helpen, juist tegen.

Neem nu de AOW-uitkering die ouderen krijgen. Het kabinet is van plan deze te korten, wanneer een gepensioneerde met zijn kind gaat samenwonen. Vanaf juli 2015 ontvangt een oudere dan minder AOW. Wie dus bij zijn hulpbehoevende vader of moeder intrekt om te helpen met de verzorging, is vanwege de kostendelersnorm de pineut.

Vanaf 1 juli ontvangt een AOW’er die met zijn kind samenwoont niet 1.040 euro per maand, maar 300 euro minder. Dat is de helft van het minimumloon. De Eerste Kamer moet de wet die dit regelt – de Wet werk en bijstand – nog wel goedkeuren.

Mantelzorgers hebben al een bijnaam voor de nieuwe regel: de mantelzorgboete. Zo krijgt Mezzo steeds meer bezorgde telefoontjes van families die bang zijn de zorg niet meer op te kunnen brengen. De Volkskrant citeert:

Meerdere families hebben door de angst voor een korting op het basispensioen hun plannen in de ijskast gezet. Sommige ouders en kinderen die al samenwonen vrezen de kosten niet meer op te kunnen brengen. De maatregel wordt als onrechtvaardig ervaren, als een straf, een belemmering.

Toch houdt staatssecretaris Jetta Klijnsma vast aan het beleid. Ze is ervan overtuigd dat de kostendelersnorm rechtvaardig is. “Mensen die samen in een huis wonen, hebben schaalvoordelen omdat ze kosten kunnen delen. Ik vind dat dit voordeel in de uitkeringshoogte terug kan komen”, aldus Klijnsma. De families zijn het daar echter niet mee eens. Zij zeggen juist duurder uit te zijn, omdat ze bijvoorbeeld het huis moeten aanpassen en veel tijd kwijt zijn aan de – onbetaalde – mantelzorg.

De Volkskrant: ‘Mantelzorgboete frustreert de participatiesamenleving’

cc-foto: Ziekenzorg CMrMT

Geef een reactie

Laatste reacties (79)