74

Vooral bètastudenten de dupe van kabinetsbeleid

Studenten die te lang over hun opleiding doen moeten drieduizend euro per jaar meer aan collegeld betalen

Het kabinet heeft plannen om langstudeerders meer te laten betalen voor hun opleiding. Als een student langer dan 4 jaar over zijn opleiding doet wordt het collegegeld verhoogd met drieduizend euro per jaar. Met name bètastudenten voltooien hun studie niet in het daarvoor aangestelde tijdsbestek. Maar liefst 24,8 procent van de bètastudenten doet langer over zijn opleiding.

SP-Kamerlid Jasper van Dijk stelt dat het kabinet zichzelf in de knie schiet: “Het kabinet wil graag innovatie en een kenniseconomie, maar juist diegene die daarvoor moeten zorgen worden geraakt door deze plannen.”

Wat de oorzaak is van het grote aantal bètastudenten dat te lang over zijn studie doet, is niet bekend. VVD-Kamerlid Anne-Wil Lucas wil dat onderzocht wordt wat de oorzaak is; de studielast of teveel nevenactiviteiten naast de studie. “We voeren al jaren beleid om de interesse voor bètastudies aan te jagen. Als blijkt dat het kabinetsbeleid negatieve effecten heeft moeten we daar kritisch naar kijken”, aldus Lucas.

Opmerkelijk is dat meerdere bewindslieden van het kabinet dat zelf langer doorstudeerde, nu het doorstuderen wil beperken. Zo deden premier Mark Rutte en staatssecretaris van Onderwijs Halbe Zijlstra zeven jaar over hun opleiding. Vice-premier Maxime Verhagen genoot zelfs elf jaar van zijn studiefinanciering.

Het kabinet wil het collegegeld voor studenten die langer dan vier jaar over hun opleiding doen per jaar verhogen met drieduizend euro. Ook hun OV-studentenkaart vervalt na vier jaar. Bekeken wordt nog of de studiefinanciering voor de Masteropleidingen ook zal verdwijnen. Ook hier zullen vooral de bètastudenten de gevolgen van voelen. De meeste betàopleidingen hebben een Masteropleiding van twee jaar.

Vanmiddag vindt er in Den Haag een demonstratie plaats tegen de bezuinigingen op het Hoger Onderwijs.

Update 17.30

Het kabinet heeft besloten vast te houden aan haar plan om studenten die hun opleiding niet binnen het daarvoor gestelde tijdsbestek afronden meer collegegeld te laten betalen. Het collegegeld kan hierdoor oplopen tot zo’n 5000 euro per jaar, exclusief eventuele reiskosten. Wel gaat staatssecretaris Zijlstra onderzoeken of er een uitzondering gemaakt kan worden voor gehandicapten en voor bètastudenten.

Nu.nl: Zorgen over gevolgen kabinetsplannen voor bètastudenten
Trouw: Ministers studeerden zelf lang en goedkoop

NOS: Kamer wil ook boete trage student

cc-foto: Jos van Zetten

Geef een reactie

Laatste reacties (74)