47

Voortbestaan UWV is onzeker

De uitkeringsinstantie moet ruim 1 miljard euro bezuinigen

Het UWV moet de komende jaren flink bezuinigen. Niet alleen de financiële crisis, maar ook forse budgetoverschrijdingen eerder dit jaar, zijn de oorzaak van de flinke tekorten bij het bedrijf. De enige manier om deze kabinetsperiode 1 miljard euro te bezuinigen lijkt nu het afstoten van een aantal takken van het bedrijf.

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen is nu actief als arbeidsbemiddelaar, keuringsinstantie en uitkeringsinstantie. Naar aanleiding van de budgetoverschrijdingen eerder dit jaar heeft een externe commissie het UWV doorgelicht. De commissie concludeert dat het UWV over onvoldoende competenties beschikt om haar taken goed uit te voeren.

NRC meldt hierover:

Inmiddels wil een ruime Kamermeerderheid van onder meer VVD, CDA en PvdA arbeidsbemiddelingstaken van het UWV overhevelen naar de gemeenten. Het UWV zou zich moeten beperken tot gebieden waarop het aantoonbaar expertise heeft, zoals het betalen van uitkeringen en het keuren en aan het werk helpen van gehandicapte werknemers.

NRC: Ontmanteling dreigt voor te duur UWV

cc-foto: Mystic_Mabel

Geef een reactie

Laatste reacties (47)