89

Voorzitter wil meer laagopgeleiden in Kamer

Academici en hbo'ers zijn maar 30 procent van de samenleving. Partijen moeten bij samenstellen kieslijst nadenken over 'representatie', aldus Gerdi Verbeet

Tweede Kamervoorzitter Gerdi Verbeet zou in het parlement meer mensen willen zien die een lagere opleiding hebben maar veel levenservaring. Dat meldt Trouw dinsdagavond. ‘Het zou meer mensen het gevoel kunnen geven dat het parlement er niet alleen vóór hen is maar dat het ook ván hen is’, aldus Verbeet vandaag bij de presentatie van het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2011.

Sinds de laatste verkiezingen bestaat de Tweede Kamer voor 90 procent uit mensen met een academisch of hbo-diploma, aldus Trouw. In de samenleving is dat maar 30 procent, benadrukte Verbeet. Ze vindt de vraag gerechtvaardigd of de 70 procent lager opgeleiden zich nog wel vertegenwoordigd voelt door de parlementariërs.

Verbeet wil dat politieke partijen bij de samenstelling van nieuwe kandidatenlijsten ook nadenken over ‘representatie’. Dat ook het taalgebruik in het parlementaire debat dan zal veranderen, neemt Verbeet op de koop toe.

Lees meer bij Trouw: Verbeet pleit voor meer laagopgeleide Kamerleden

Geef een reactie

Laatste reacties (89)