206

Vriend Van Dictators

Fractieleider VVD pleit voor steun aan corrupte onderdrukkers: "Het is in ons veiligheidsbelang"

Halbe Zijlstra vindt dat Nederland meer moet samenwerken met dictators omdat revoluties leiden tot vluchtelingenstromen. Dat zegt hij in een interview met de Volkskrant.

De Volkskrant schrijft:

De liberalen zetten zich bij monde van Zijlstra in voor een ‘realistisch buitenlandbeleid’ dat bijdraagt aan een stabiele zuidgrens van Europa. ‘Ik zeg niet dat we Kadhafi hadden moeten laten zitten. Maar we hebben er onvoldoende over nagedacht, net als overigens in Irak toen we daar ingrepen. Als de instabiliteit in het Midden-Oosten en Afrika voortduurt, zal een deel van de vluchtelingenstromen deze kant opkomen. Je moet de weg van geleidelijkheid kiezen. Weg van de revolutie.’

My Eyes Are Set On Freedom #IranelectionDe VVD, die geplaagd wordt door een aanhoudende reeks gevallen van corruptie en misdragingen, kiest hiermee opnieuw een koers die lijnrecht in gaat tegen die van coalitiepartner PvdA. Minister van Buitenlandse Zaken Koenders (PvdA) heeft het opkomen voor mensenrechten hoog op de agenda staan. Artikel 90 van de Grondwet luidt: “De regering bevordert de ontwikkeling van de internationale rechtsorde.”

De VVD pleitte vorige week voor het optrekken van een soort IJzeren Gordijn rond Europa om zo te voorkomen dat mensen die op de vlucht zijn voor geweld of armoede het continent kunnen bereiken.

Volkskrant: VVD wil meer samen optrekken met dictators

Geef een reactie

Laatste reacties (206)