32

Vrouw zoekt geen boer

Jonge vrouwen trekken voor studie en carrière naar de grote stad, jonge mannen blijven achter

In Amsterdam, Utrecht en Rotterdam wonen al meer vrouwen dan mannen, blijkt uit de laatste bevolkingscijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Demograaf Jan Latten zegt dinsdag in het NRC Handelsblad dat deze schreefgroei tussen het aantal mannen en vrouwen in de grote steden alleen maar zal toenemen. Jonge vrouwen trekken naar de stad voor studie en werk, de jonge mannen blijven in de provincie achter. Eén effect van deze ontwikkeling is dat vrouwen in de stad moeilijker aan de man komen. Op het platteland zullen ze hem echter niet zoeken, omdat ze wel iemand willen die minstens het zelfde opleidingsniveau heeft als zij zelf.

Utrecht heeft relatief de scheefste verhouding: ruim 43.000 vrouwen in de leeftijd tussen de 18 en 29 jaar op 33.000 mannen. Oftewel, hier dingen 129 vrouwen om de gunsten van honderd mannen, zo schrijft het NRC Handelsblad. Amsterdam telt in de leeftijdscategorie 18 tot 29 jaar ruim twaalfduizend vrouwen meer dan mannen, blijkt uit de jongste cijfers van het CBS. In totaal telt de hoofdstad ruim 72.000 mannen en bijna 85.000 vrouwen. Tien jaar geleden was het overschot nog een derde kleiner. Ook Rotterdam heeft een overschot aan jonge vrouwen, maar dit is kleiner dan in Utrecht en Amsterdam.

Hoogleraar demografie Jan Latten zegt dat de verhouding tussen mannen en vrouwen onder jongeren steeds schever wordt. De grote universiteitssteden trekken steeds meer jonge vrouwen, tegelijk laten jonge mannen het steeds vaker afweten met studeren – zij blijven achter op het platteland.

Tot nu toe werd de verhouding na de studietijd rechtgetrokken. Rond hun dertigste hadden de meeste vrouwen een vaste partner en het jonge gezin trok weg uit de stad. Latten betwijfelt of dat zo blijft gaan. Steeds meer vrouwen vinden niet de man die ze zoeken. Dat komt maar gedeeltelijk door het tekort in absolute aantallen. Vrouwen zoeken namelijk een man die minstens hetzelfde opleidingsniveau heeft als zijzelf, terwijl een man een partner ‘onder zijn niveau’ geen probleem vindt. Sterker nog, dat vindt hij vaak wel aangenaam, want dan kan hij zijn macht laten gelden.

Weggaan uit de stad is voor de vrouwen nauwelijks een optie. Weliswaar is de concurrentie er groter, maar de kans op een partner met een gelijk opleidingsniveau is er nog altijd vele malen groter dan op het platteland. Latten: “Vrouwen zijn steeds minder bereid de investering die ze in zichzelf hebben gedaan te verkwanselen.”

Latten is bezorgd. “We weten dat mannen zonder partner riskanter leven. Ze zorgen slecht voor zichzelf, drinken meer, vereenzamen. Wie gaat op het krimpende platteland voor de sociale verbanden zorgen?”

Geef een reactie

Laatste reacties (32)