112

Vrouwen draaien op voor participatiesamenleving

Onderzoek: vrouwen nemen extra zorgtaken op indien nodig, mannen niet of nauwelijks. Terugtredende overheid draagt taken dus over op vrouwen ... Onevenredige verdeling zorgtaken kan arbeidsparticipatie vrouwen belemmeren

Nederlandse vrouwen draaien op voor de participatiesamenleving. Uit onderzoek is gebleken dat vrouwen extra zorgtaken op zich nemen als hun man hulp nodig heeft en geen beroep kan doen op de overheid. Andersom doen mannen dat niet of nauwelijks. De terugtredende overheid draagt haar taken dus vooral over op vrouwen, concludeert socioloog Niels Schenk in zijn promotieonderzoek dat donderdag werd gepresenteerd.

Volgens Schenk is er geen echte verklaring voor het feit dat mannen die hulp niet bieden: 

Ten dele zijn mannen echt minder in staat om voor hun partner te zorgen: vrouwen zijn op latere leeftijd gezonder dan mannen, ze leven ook langer. Maar dat kan niet verklaren waarom mannen helemaal geen hulp bieden en vrouwen wel. Daar geeft mijn onderzoek ook geen antwoord op. Op basis van eerder onderzoek is duidelijk dat vrouwen vaker zorg- en huishoudelijke taken op zich nemen. Vrouwen zijn meer uren gaan werken, maar ze doen nog steeds veruit het meeste van het huishoudelijke werk, zelfs als ze meer verdienen dan hun man.”

Schenk voorziet dan ook problemen op de lange termijn:

Het verplaatsen van verantwoordelijkheden van de overheid naar individuen lijkt vooral gevolgen voor vrouwelijke partners te hebben. Dat kan gaan wringen als je tegelijkertijd de arbeidsparticipatie van vrouwen wilt bevorderen. Het is moeilijk voor te stellen dat je zowel verwacht dat vrouwen meer van de zorgtaken overnemen van de overheid en tegelijkertijd verwacht dat vrouwen meer uren gaan werken.

cc-foto: oxfamnovib

Geef een reactie

Laatste reacties (112)