22

Vrouwen ondervonden ergste misbruik katholieke kerk

Maandag uitkomst vervolgonderzoek naar misbruik van meisjes en vrouwen in de kerk

Hoewel het merendeels van de meldingen van seksueel misbruik in de katholieke kerk van mannen komt, zijn het vooral vrouwen die de hoogste schadevergoeding krijgen uitgekeerd, zo meldt Trouw vrijdag. Deze hoge vergoedingen staan voor ‘uitzonderlijk misbruik’.

De compensatiecommissie van het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK heeft tot dusver aan zeven slachtoffers de maximale vergoeding van 100 duizend euro toegekend. Vijf van hen zijn vrouwen, die reeds op jonge leeftijd zijn misbruikt door katholieke priesters die bij hun ouders thuis kwamen en zelfs als ‘huisvriend’ werden gezien. Zij leden hierdoor aanzienlijke psychische schade, deden zelfmoordpogingen, konden geen relatie aangaan of een baan houden.

Uitzonderlijk misbruik
De oververtegenwoordiging van vrouwen is opmerkelijk, omdat in de misbruikaffaire de aandacht vooral is uitgegaan naar jongens die op internaten zijn misbruikt. Volgens voorzitter Bart Holthuis van de compensatiecommissie is het toeval dat relatief zoveel vrouwen de maximale compensatie hebben gekregen. Volgens hem hanteert de commissie een standaard om te beoordelen of er sprake is van uitzonderlijk misbruik. “Het onderscheid naar sekse speelt daarbij geen enkele rol.”
Trouw:

De compensatiecommissie hanteert vijf categorieën van licht tot zeer ernstig seksueel misbruik. Voor verkrachting (categorie 4) geldt een compensatiebedrag van maximaal 25 duizend euro. Categorie 5 omvat ‘uitzonderlijke gevallen van seksueel misbruik’ of gevallen waarbij het slachtoffer ‘substantiële vermogensschade’ heeft geleden. Daarvoor wordt maximaal 100 duizend euro uitgekeerd.

3,1 miljoen
In totaal hebben bisdommen en congregaties tot nu toe 3,1 miljoen euro uitgekeerd aan 127 misbruikslachtoffers. Per persoon gaat het om een gemiddeld bedrag van ruim 25 duizend euro.

Volgens de koepel van slachtoffergroepen Klokk is ongeveer 10 procent van de misbruikslachtoffers die zich hebben gemeld vrouw. Klokk-voorzitter Guido Klabbers:

Het grote verschil tussen de seksen is dat vrouwen meestal in een een-op-eensituatie hebben gezeten, bijvoorbeeld bij de pastoor in de pastorie. Jongens zaten veelal in het internaat, waar ook andere slachtoffers waren.”

Volgens Klabbers betekent het misbruik in de huiselijke situatie “een nog verdere inbreuk op de vertrouwensrelatie”. Wellicht speelt ook een rol dat sommige meisjes al op zeer jonge leeftijd zijn misbruikt en over een lange periode.

De Tweede Kamer vond vorig jaar dat vrouwen er in het onderzoek door de commissie-Deetman bekaaid af kwamen. Onder druk gaf de katholieke kerk aan Deetman opdracht tot een vervolgonderzoek naar seksueel en fysiek geweld tegen meisjes en vrouwen specifiek. Dat onderzoek wordt maandag gepresenteerd, aldus Trouw.

Trouw: Ergste misbruik katholieke kerk betrof vrouwen

Foto-cc: Fergal Mac Eoinin

Geef een reactie

Laatste reacties (22)