10

Vrouwenemancipatie stokt door crisis

SCP: Nauwelijks meer vrouwen op de arbeidsmarkt ... Aantal vrouwen dat voor technisch beroep kiest nog altijd gering

Er zijn gedurende de crisisjaren nauwelijks meer vrouwen bij gekomen op de arbeidsmarkt. Een slecht teken voor de emancipatie, zegt het Sociaal Cultureel Planbureau dinsdag in zijn tweejaarlijkse Emancipatiemonitor.

De Volkskrant noemt wat cijfers uit de Emancipatiemonitor: 

In 2011 hadden zo’n 3,2 miljoen vrouwen een baan van minstens 12 uur per week. Bij mannen was dat 4 miljoen. Het aandeel werkende vrouwen lag daarmee op hetzelfde niveau als 2 jaar eerder: 64 procent. Net als in 2009 was vorig jaar 52 procent van de vrouwen tussen de 20 en 64 jaar economisch zelfstandig.

Ans Merens, wetenschappelijk medewerkster van het SCP, verklaart:

De trend dat steeds meer vrouwen niet stoppen met werken na de geboorte van hun eerste kind, is niet veranderd, maar door de crisis is ook een deel van de vrouwen werkloos geworden. Beide ontwikkelingen heffen elkaar als het ware op.

Vrouwen waren in 2011 vaker werkloos dan mannen (5,3 procent tegenover 4,9 procent). Wel is de werkloosheid onder vrouwen in deze periode minder hard gestegen dan onder mannen. Dat komt doordat de crisis vooral heeft toegeslagen in echte mannensectoren als de bouw en techniek.

Nog een veeg teken voor de vrouwenemancipatie: het aandeel vrouwen dat voor een technische vervolgopleiding of een technisch beroep kiest, is nog steeds heel klein.

De stijgende kosten van kinderopvang als gevolg van overheidsbezuinigingen hebben (nog) geen negatief effect gehad op de emancipatie van vrouwen.

Volkskrant: Economische crisis remt vrouwenemancipatie af

Geef een reactie

Laatste reacties (10)