331

VS wil zware wapens stationeren in Oost-Europa

'Back to the future': voor het eerst sinds de Koude Oorlog wordt militaire afschrikking aan grenzen opgevoerd ... Tanks in Baltische staten, Hongarije, Polen en Roemenië

Het Pentagon heeft een plan opgesteld om tanks, infanterievoertuigen en andere zware wapens over te brengen naar de Baltische staten en andere Oost-Europese landen. Met de maatregel zou Moskou, na de plotselinge annexatie van de Krim, afgeschrikt moeten worden van militaire avonturen.

141108-A-SJ786-070
Het plan moet nog goedgekeurd worden door de minister van defensie en het Witte Huis. Als het doorgaat zou het een ommekeer in het beleid betekenen. Een expert spreekt van ‘back to the future’ omdat nooit eerder sinds het einde van de Koude Oorlog zulke zware militaire middelen zijn gestationeerd op het grondgebied van de nieuwe bondgenoten in Oost-Europa.

Het gaat om materieel dat wordt opgeslagen op bases van bondgenoten en waarmee een brigade van drie- tot vijfduizend soldaten kan worden opgezet. Voor de uitrusting van een brigade zijn 250 M1-A2 Abrams tanks, Bradley gevechtswagens, en houwitsers nodig. De brigade is niet opgewassen tegen het enorme Russische leger maar moet duidelijk maken dat de VS de verdediging van bondgenoten ernstig neemt. De aanwezigheid van tanks zou volgens experts voldoende afschrikkend werken en de VS in staat stellen snel militair te reageren door troepen over te brengen. Van permanente stationering van Amerikaanse troepen is vooralsnog geen sprake. 

De plannen worden onthuld door de New York Times op basis van anonieme bronnen die verwachten dat het voorstel nog deze maand in Brussel wordt voorgelegd aan de Navo-partners. Het zou gaan om de uitrusting voor een compagnie van 150 soldaten in elk van de drie Baltische staten. In Polen, Roemenië en Bulgarije zou materieel opgeslagen worden voor een bataljon, zo’n 750 soldaten. Het Pentagon onderzoekt de uitbreiding van spoorwegen, de bouw van magazijnen en het renoveren van gebouwen om het materieel onder te brengen en te verplaatsen.

“De Amerikaanse krijgsmacht onderzoekt nog wat de beste plek is om dit materieel op te slaan,” verklaart een woordvoerder tegenover de krant. “Op dit moment hebben we nog geen beslissing genomen of en wanneer we deze uitrusting gaan verplaatsen.”

De stap zou een breuk betekenen met het akkoord dat in 1997 met Moskou werd gesloten. Daarbij beloofde de Navo geen troepen te stationeren in lidstaten die grenzen aan Rusland. In dat akkoord werd ook afgesproken dat de Navo en Rusland elkaar niet als vijanden zien. Poetin heeft afgelopen week in Italië verklaard dat een Russische aanval op de Navo onvoorstelbaar is. “Ik denk dat alleen een gestoord persoon in een droom zoiets kan bedenken.”

Geef een reactie

Laatste reacties (331)