106

‘VVD bepaalt buitenlandbeleid kabinet’

Opgestapt PvdA-Kamerlid Bonis doet boekje open: Lijn Rutte I wordt voortgezet ... Fractieleden hebben geen invloed ... Op kritiek volgt 'massage'

Désirée Bonis verliet in juni na enkele maanden de PvdA-fractie van de Tweede Kamer. In een opiniestuk in NRC Handelsblad geeft ze nu uitleg over haar beweegredenen. Ze had amper iets in te brengen, net als haar fractiegenoten, constateert ze. Die worden gedwongen in het najaar vóór aanschaf van JSF te stemmen.

In het opiniestuk legt Bonis uit dat ze als diplomate naar de Tweede Kamer overstapte omdat ze verandering wilde brengen in de isolationistische politiek die Rutte I had doorgevoerd:

Met dat nationale navelstaren wist Nederland zich in korte tijd van velen te vervreemden: anti-Europa, anti-islam, anti-vreemdelingen – eigenlijk waren we zo ongeveer overal tegen.

Dat stoorde haar omdat Nederland voorheen juist een actieve rol in de wereld speelde bij de bevordering van vrede en veiligheid, van mensenrechten, democratie en de rechtsstaat, van duurzame ontwikkeling. Nederland was daarbij meer dan eens trendsetter. 

De toon van het beleid is weliswaar veranderd, tot genoegen van Bonis, maar inhoudelijk is de lijn hetzelfde als onder Rutte I en dat komt door het bij de formatie toegepaste uitruilen van onderwerpen in plaats van onderhandelen:

We staan weer op het veld, we ballen weer een beetje mee. Maar daar is ook wel alles mee gezegd. (…) Gedurende dit afgelopen jaar in de Kamer heb ik moeten constateren dat de buitenlandhoek daarbij klaarblijkelijk aan de VVD is gegund. (…) Een voorbode was er al in de vorm van de monsterbezuiniging van 1 miljard euro op Ontwikkelingssamenwerking en de samenvoeging van die portefeuille met Buitenlandse Handel binnen dit kabinet. De verdere aanscherping van het vreemdelingenbeleid staat eveneens ver af van het PvdA-gedachtengoed; zie de commotie binnen partijgelederen rond de voorgenomen strafbaarstelling van illegalen. En dan als klap op de vuurpijl het besluit, dit najaar, tot definitieve aankoop van de F-35 Lightning II, beter bekend als de Joint Strike Fighter (JSF).

Desiree BonisMogelijkheid tot wijziging van het beleid is er volgens Bonis amper tot niet. Voorstellen worden binnen de fractie verworpen omdat leden nu eenmaal makkelijker aan de wens van de leiding toegeven als het niet over hun eigen portefeuille gaat. Wie tegenstribbelt kan rekenen op druk, ‘massage’ wordt het genoemd, waarmee tegenstand wordt weggewreven.

Ze noemt drie concrete punten die haar er toe brachten op te stappen. De weigering van het kabinet om voor de status-opwaardering van de Palestijnse gebieden te stemmen, de weigering om deel te nemen aan de militaire missie om islamitische extremisten in Mali te bestrijden en de weigering om vluchtelingen uit Syrië in Nederland toe te laten. Volgens Bonis werd in al die gevallen de VVD-lijn gevolgd. Ze besluit met dat het “een opluchting” is  “dat ik straks niet mijn hand hoef op te steken voor de aankoop van de JSF”.

NRC Handelsblad: Ex-fractielid PvdA: partij liet buitenlandbeleid door VVD bepalen

cc-foto: PvdA

Geef een reactie

Laatste reacties (106)