31

VVD-burgemeester zegt lidmaatschap op om koers Dijkhoff

De burgemeester van Assen, Marco Out, heeft donderdagavond zijn lidmaatschap van de VVD opgezegd, zo meldt hij in een verklaring op Twitter:

Steeds vaker betrapte ik me er de afgelopen tijd op dat ik me ongemakkelijk voelde wanneer de letters VVD aan mijn naam of functioneren als burgemeester werden verbonden. Steeds vaker betrapte ik me erop, dat ik me niet vertegenwoordigd voelde door volksvertegenwoordigers die mede door mij waren gekozen en contributie betaalden bij dezelfde partij. Steeds vaker las ik VVD standpunten die te ver van mijn persoonlijke waarden en mening afstaan.

Vooral de recente uitspraken en proefballonnetjes van VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff lijken hem zwaar op de maag te zijn gevallen:

Het is een optelsom. Zonder uitputtend te willen zijn gaat het bijvoorbeeld om de volgende punten. Het druist volledig in tegen mijn rechtsgevoel wanneer er een wijkenplan wordt gelanceerd, waarin wordt gesuggereerd om voor bewoners van probleemwijken een zwaardere strafmaat te hanteren. Het zelfde rechtsgevoel wordt geraakt wanneer voor minder draagkrachtigen delen van het recht nagenoeg onbereikbaar dreigen te worden. Met grote verbazing en ongeloof nam ik kennis van het idee om de discretionaire bevoegdheid rond asielzaken af te schaffen. Ik ben er van overtuigd dat een strikt en stringent asielbeleid noodzakelijk is. Tegelijkertijd ben ik er mede door mijn eigen ervaringen van overtuigd dat het noodzakelijk is om een procedure te hebben die verstandige uitzonderingen op de geldende regels mogelijk maakt. Ik voel niet voor een samenleving waar regels boven verstand worden geplaatst. Het was de nadruk op persoonlijke vrijheid die mij lang geleden bij de VVD bracht. De vrije meningsuiting is voor mij een heel belangrijk grondrecht. Vanuit dit perspectief is een recente uitspraak die de beperking van demonstratierechten suggereert, voor mij de spreekwoordelijke druppel. Zo ver weg van de zo mooie woorden van Evelyn Beatrice Hall: “I disapprove of what you say, but I will defend to the death your right to say it”.

Out – die niet in de gekozen burgemeester gelooft – vindt het daarnaast “onthutsend” dat de Eerste Kamer deze week besloot om de van de burgemeestersbenoeming uit de grondwet te schrappen:

De toekomst van het ambt is hiermee speelbal geworden van coalitieonderhandelingen, met het risico dat een fundamentele discussie verwordt tot een pennenstreek in een onderhandelingskamer.

Hij zal daarom vanaf heden “een bewust partijloze burgemeester zijn”.

Cc-foto: Richard Broekhuijzen

Geef een reactie

Laatste reacties (31)