46

VVD’er Azmani: Immigrant die Nederlandse norm niet volgt moet weg

Participatieverklaring van Asscher is Azmani te vrijblijvend ... SP en D66 noemen Azmani's ideeën ongrondwettelijk

Immigranten die zich niet aan de Nederlandse normen en waarden houden, mogen geen nieuwe verblijfsvergunning krijgen. Dat zegt VVD-Kamerlid Malik Azmani in een interview met Trouw.

Azmani vindt de participatieverklaring die minister Lodewijk Asscher (sociale zaken) nieuwkomers wil laten ondertekenen te vrijblijvend, zo schrijft Trouw. “De participatieverklaring van Asscher is tandeloos. Mensen zullen die tekenen en denken: ‘bekijk het allemaal maar, dat slaat nergens op'”, denkt Azmani.

De participatieverklaring van Asscher is bedoeld om de integratie van immigranten bevorderen. In de verklaring staan Nederlandse normen en waarden opgesomd, zoals de vrijheid van godsdienst en van meningsuiting. Dit jaar experimenteren enkele gemeenten met de overeenkomst, waarna de Tweede Kamer kan besluiten deze landelijk in te voeren.

Azmani over de normen die wat hem betreft bepalend moeten zijn voor of iemand in Nederland kan blijven: 

Een goed voorbeeld is de gelijkheid tussen man en vrouw. Als een migrant zijn vrouw achter de voordeur plakt en die vrouw doet aangifte, dan heeft de migrant zich niet aan zijn woord gehouden. Of als iemand de taal niet spreekt. Zo zijn er tal van andere aanwijzingen.”

Grondwet
De minister zegt wel dat inwoners van de Europese Unie juridisch niet verplicht kunnen worden om te tekenen. Azmani’s reactie:

maak dan onderscheid tussen mensen van binnen en buiten de EU. Dat is denk ik ook veel zinniger. Mensen buiten de EU staan veel verder af van Nederlandse waarden dan EU-burgers.

D66 en SP stellen dat onderscheid maken tussen groepen migranten, in dit geval EU-burgers en migranten van daarbuiten, grondwettelijk niet kan. Azmani: 

Volgens mij maken we allang onderscheid tussen groepen migranten (..) Migranten van buiten de EU kun je meer eisen stellen. Een participatiecontract is daar een voorbeeld van.”

Over de controle van dit bindende contract zegt Azmani:

Als je als migrant het contract hebt ondertekend, maar in aanraking komt met politie of justitie, zegt dat genoeg.

Hoe de politie moet optreden tegen mensen die de Nederlandse taal niet spreken, legt Azmani in het interview met Trouw niet uit.

Geef een reactie

Laatste reacties (46)