59

VVD: Feiten? Wat zijn dat?

Update: Geld moet naar 'de automobilist' ... Partij wil ontwikkelingssamenwerking korten met 70 procent

De VVD wil rigoureus bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking. VVD-ers Stef Blok en Ingrid de Caluwé pleiten zelfs voor een een korting van zeventig procent. Het plan stuit op veel weerstand. Niet alleen is het ‘niet solidair’ en ‘egoïstisch’, het werkt ook nog eens averechts: de welvaart en het welzijn van Nederland zijn sterk afhankelijk van de situatie in de rest van de wereld. Dat schrijven Herman Wijffels en Willemijn Aerds in een opiniestuk op Volkskrant.nl.

Update 21.45

VVD-Tweede Kamerlid Charlie ‘Asfalt’ Aptroot weet in ieder geval al waar het bezuinigde geld naar toe kan: de automobilist. Trouw citeert zijn plan om ‘de automobilist meer dan tevreden te stellen’:

Dan kun je nog meer wegen aanleggen, geen extra lasten, dat is toch geweldig. Moet je kijken wat een mogelijkheden dat biedt als mensen op de VVD stemmen.

Blok en de Caluwé stellen in een opiniestuk zaterdag in de Volkskrant dat ontwikkelingssamenwerking niet effectief is. Sterker nog: het wemelt van de ‘dramatische mislukkingen’. En dus kan er flink gekort worden. Directeur van Cordaid, Rene Grotenhuis, bepleit in het vakblad voor ontwikkelingssamenwerking Vice Versa juist het tegenovergestelde. Grotenhuis schrijft:

Is het een mislukking dat de gemiddelde leeftijd met vijfentwintig jaar is toegenomen, dat de deelname van kinderen aan het onderwijs tot boven de 90% is gestegen, dat het aantal Aidsdoden daalt, dat vaccinatie van kinderen eerder regel dan uitzondering is, dat 80 miljoen mensen toegang hebben tot microkrediet? […] De feiten laten zien dat de kwaliteit van leven voor honderden miljoenen mensen enorm is toegenomen. En in al die gevallen is ontwikkelingssamenwerking de belangrijkste bron voor de ontwikkeling van beleid en voor de financiering.

Ruerd Ruben, hoogleraar Effectiviteit van de Hulp aan de Radbound Univeristeit Nijmegen, voegt daar bovendien nog aan toe dat de kindersterfte met een derde is teruggebracht. 12.000 kinderen sterven er per dag níet dankzij de gevolgen van ontwikkelingssamenwerking.

Als het de liberalen niet om het sociale aspect van ontwikkelingssamenwerking te doen is, dan vast wel het economische, zou je denken. Volgens Herman Wijffels en Willemijn Aerds doet Nederland goede zaken met niet-westerse landen en internationale organisaties mede dankzij de ontwikkelingssamenwerking. In een opiniestuk schrijven zij:

Zo importeerden Indonesië, Bangladesh en Ghana, alle drie ontvangers van Nederlandse hulp, in 2010 gezamenlijk voor ruim 1 miljard euro aan goederen en diensten van bedrijven in Nederland en bedroeg de handel tussen Nederland en Vietnam bijna 1,9 miljard dollar. De Verenigde Naties, waarvoor Nederland een van de belangrijkste donors is, kocht in 2010 voor ruim 155 miljoen dollar van ‘onze’ bedrijven, zoals Organon, DSM en Agrico. Ontwikkelingssamenwerking draagt daarmee niet alleen bij aan armoedebestrijding in het buitenland, maar ook aan werkgelegenheid en economische welvaart in eigen land.”

Volgens Ruerd Ruben vloeit maar liefst veertig procent van de hulp in de vorm van contracten terug naar Nederlandse bedrijven en organisaties. Oxfam Novib-directeur Farah Karimi beaamt dat:

De Brazilianen waarderen nog altijd onze steun in het verleden en zien in ons een gewilde handelspartner, net als Afrikaanse landen als bijvoorbeeld Nigeria, Kenia en Rwanda, die zich gestaag opwerken naar de status van middeninkomensland.

De Volkskrant: ‘Hulp aan anderen is onontbeerlijk én in het eigen belang’
Trouw: Hulpsector verwijt VVD gebrek aan kennis ontwikkelingssamenwerking

Volg Joop op Twitter, vind Joop leuk op Facebook. Of abonneer je op de dagelijkse nieuwsbrief met een handig overzicht van nieuws en opinies.

Geef een reactie

Laatste reacties (59)