18

VVD gelooft het niet maar bankierseed werkt tegen gegraai

Zwitserse onderzoekers ontdekken dat sociale normen in bankensector anders functioneren

Een bankierseed die bankmedewerkers herinnert aan ethische normen dringt zelfverrijking en fraude daadwerkelijk terug. Dat ontdekten onderzoekers aan de universiteit van Zürich.

De economen ontdekten dat de mensen die banken werken niet van zichzelf oneerlijker zijn dan anderen maar dat ze werken in een omgeving waar ongewenst gedrag wordt gestimuleerd.

Bankers are greedyTweehonderd echte bankiers deden mee aan een experiment waarbij ze hun eigen inkomen met 200 dollar konden verhogen door oneerlijk te handelen. De deelnemers werden daarbij verdeeld in twee groepen. De leden van de eerste groep werden gedurende het experiment via vragen herinnerd aan hun beroepsmatige verantwoordelijkheid en de daarbij behorende normen. Bij de andere groep werden de deelnemers juist herinnerd aan hun niet-beroepsmatige verantwoordelijkheid en de daarbij horende normen. De eerste groep vertoonde aanzienlijk meer oneerlijk gedrag dan de tweede. Toen het experiment werd herhaald met deelnemers uit andere bedrijfstakken bleek er geen verschil tussen beide groepen. De onderzoekers concluderen dat er iets mis is met de cultuur van het bankieren en de beroepsnormen dat oneerlijk gedrag kennelijk stimuleert.

De onderzoekers menen dat een bankierseed en bijbehorende permanente educatie op dat gebied een goed middel kan zijn om oneerlijk handelen tegen te gaan. In een interview met Nu.nl sprak de echte ‘Wolf of Wall Street’, die een fortuin verwierf met fraude en in de cel belandde, zich deze week ook al uit voor de bankierseed:

Het kan geen kwaad om bankiers en handelaren iets te leren over hun verantwoordelijkheden en ethiek”, zegt Belfort. 

Dijsselbloem wil in 2015 alle werknemers in de financiële sector een belofte laten doen in de hoop dat zij het vertrouwen in de sector weer weten terug te winnen. Met de eed beloven zij de belangen van aandeelhouders, klanten en de samenleving zorgvuldig af te laten wegen. 

“Je hoeft bankiers en handelaren echt niet te vertellen hoe ze geld moeten verdienen, dat weten ze al precies. Zo’n eed is denk ik een goed idee”, aldus Belfort.

De VVD verzette zich in september nog tegen het plan van Dijsselbloem om de bankierseed voor alle medewerkers te laten gelden. VVD-Kamerlid Aukje de Vries sprak van ‘uitholling’ als de bankierseed zou gaan gelden voor 90.000 medewerkers in de financiële sector. De wetenschappers concluderen op basis van het onderzoek dus anders.

cc-foto: Kit

Geef een reactie

Laatste reacties (18)