28

VVD-kabinet dupeert bedrijven door niet te hervormen

Nederlandse ondernemers kunnen vermoedelijk geen aanspraak maken op geld uit het EU-coronafonds, omdat de Nederlandse regering weigert te hervormen. Bedrijven uit landen als Italië en Frankrijk kunnen zeer waarschijnlijk wel een beroep doen op de coronasteun. Hun regeringen hebben namelijk wel hervormingsplannen ingediend bij de Europese Commissie. De NOS meldt:

Het gevolg is dat verschillende sectoren subsidie aan hun neus voorbij zien gaan, terwijl branchegenoten in andere landen wel geld krijgen. De auto-industrie heeft al aan de bel getrokken en ook de scheepsbouwers zijn boos. Want in Italië mag de maritieme industrie voor zes miljard euro moderne schepen gaan bouwen, terwijl de Nederlandse bouwers het dus voorlopig zonder toelage moeten doen.

Dat Nederland voorlopig naast de coronasteun grijpt, is op zijn minst ironisch. Het was uitgerekend de Nederlandse regering die er tijdens de onderhandelingen over het Europese coronafonds eindeloos op aandrong dat EU-lidstaten hun economieën moesten hervormen in ruil voor de noodsteun. Nu die eis ook voor Nederland geldt, blijken de regeringspartijen hervormingen vooral een goed idee te vinden voor andere landen.

De Europese Commissie vindt onder meer dat Nederland meer moet doen om de particuliere schulden terug te dringen. In geen enkel ander land in de eurozone zijn die zo hoog als hier. Dat is een gevolg van de miljardensubsidies voor het eigenwoningbezit, ook wel bekend als de hypotheekrenteaftrek. De VVD voelt er echter niets voor om in het zicht van de verkiezingen versnelde afbouw van de hypotheekrenteaftrek aan te kondigen.

Nederland weigert ook te voldoen aan de Europese wens om grote bedrijven rechtvaardiger te belasten. In plaats daarvan kwam de regering tijdens Prinsjesdag met een nieuw belastingdouceurtje voor het bedrijfsleven op de proppen: de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). Deze belastingmaatregel die volgens de Raad van State en het Centraal Planbureau niets oplevert, zorgt dat bedrijven jaarlijks 2 miljard euro minder hoeven af te dragen aan de fiscus.

Daarnaast wil de Europese Commissie dat er in Nederland meer mensen in de zorg gaan werken. Moties om de salarissen in de zorg te verhogen kunnen echter rekenen op een ‘njet’ van de regeringspartijen.

Ten slotte pleit de Europese Commissie voor betere bescherming van zelfstandigen. Nederland had vorig jaar meer dan een miljoen zzp’ers. Een deel van hen is noodgedwongen zelfstandige, omdat werkgevers in hun sector zo min mogelijk mensen in vaste dienst willen hebben.

Geef een reactie

Laatste reacties (28)