78

VVD laat sociaal akkoord wankelen

Kamp verdedigt omstreden uitspraken Zijlstra

Minister Kamp (VVD) is het eens met VVD-fractieleider Zijlstra dat het sociaal akkoord moet kunnen worden aangepast om in de Eerste Kamer een meerderheid te vinden. De PvdA wil tot nu toe van geen aanpassingen van het moeizaam bereikte akkoord weten.


Buitenhof presentator Marcia Luyten wees op de uitspraken van VVD-fractievoorzitter Zijlstra die zaterdag in de Telegaaf verklaarde dat het sociaal akkoord ‘niet heilig’ is. Hoe ziet Kamp dat?

Als je in dat proces iets heilig verklaart en daarover niet wilt spreken dan krijg je dus nooit steun. Als wij nu naar het CDA gaan of naar D66 en wij zeggen van ‘dit is wat wij op papier hebben gezet en dit is het, wil je hier maar even tekenen’ dan is het antwoord altijd nee. Dus we moeten luisteren. Zij hebben belangrijke dingen, wij hebben dingen en dan kan het nodig zijn dat je hier en daar iets anders uitlegt of opnieuw bespreekt. Wij kunnen nooit, uiteindelijk, als wij iets in een wet of een begroting willen hebben, bij voorbaat zeggen tegen degene van wie we steun willen hebben jullie kunnen alleen maar ja of nee zeggen. dat werkt niet.

Maar vice-premier Asscher zei zaterdag in een reactie dat het akkoord staat als een huis, houdt interviewer Marcia Luyten de minister voor.

Daar heeft hij gelijk in. Dat geldt voor al die akkoorden.

Kan er dan nog over onderhandeld worden?

Nou, we hebben ook onderhandeld toen we het regeerakkoord hadden en daar graag steun voor wilden hebben. In het regeerakkoord stond een jaar ww, uiteindelijk in het sociaal akkoord is twee jaar ww gekomen. We hadden een passage over het ontslagrecht, die is ook wat veranderd. Kijk, wat er nu uitkomt dat willen we graag in stand houden en we denken ook dat daar steun voor te krijgen is maar als je bij voorbaat niet wilt luisteren naar een ander, luistert die ander ook niet naar jou.

Maar als je aan een dakpan gaat trekken, gaat dan niet het hele dak schuiven? wil Luyten weten.

De mensen die het sociaal akkoord hebben gesloten die hebben daar zelf heel veel moeite voor moeten doen, hun nek uit hebben moeten steken, die Wientjes en Heerts, en die verwachten ook van ons dat wij daar achter staan. Dat doen wij ook. Maar ze verwachten ook van ons dat we de kracht hebben om het uiteindelijk te laten uitmonden in een begroting en wetten die door de Eerste Kamer ook worden vastgesteld. Dat is ons werk om dat voor elkaar te krijgen en daar hoort enige flexibiliteit op een gepaste wijze bij.

Dat betekent dat u daar anders in staat dan uw coalitiepartner PvdA?

Ik heb dat idee niet nee. Ik heb het idee dat de PvdA ook heel graag wil dat we uiteindelijk voor elkaar krijgen wat we belangrijk vinden. En wat we belangrijk vonden hebben we in het regeerakkoord afgesproken maar toen we zijn gaan onderhandelen toen bleek dat er op onderdelen bijstellingen nodig waren, hebben we dat gedaan. Nu is ook nodig dat we het door het parlement krijgen, beide huizen van het parlement, nou dat willen we graag honderd procent overeind houden maar we moeten luisteren, net zoals we willen dat anderen naar ons luisteren en dan gaan we eens kijken wat er uit komt.

Als het sociaal akkoord wordt aangepast trekken werkgevers-  en/of werknemersorganisaties mogelijk hun handen er van af.

Geef een reactie

Laatste reacties (78)