65

VVD mokkend akkoord met kinderpardon

Update: GroenLinks wil kinderpardon ook voor mgirantenkinderen ... Inmiddels 2500 aanvragen

De VVD is dinsdagavond met tegenzin akkoord gegaan met het kinderpardon. Aan de hand van die regeling kunnen asielzoekende kinderen en andere leden van hun gezin in Nederland blijven als ze hier ‘geworteld’ zijn. Inmiddels zijn er 2500 aanvragen ingediend in het kader van het kinderpardon.

De Volkskrant schrijft:

VVD’er Malik Azmani zei dinsdag in de Tweede Kamer ‘geen warme gevoelens’ te hebben bij dit kinderpardon. Maar de liberalen hebben er in het regeerkkoord met de PvdA mee ingestemd ‘en wij zijn goed voor onze handtekening.

Update dinsdag 12 maart
GroenLinks wil dat ook migrantenkinderen die in Nederland geworteld zijn onder het kinderpardon vallen, schrijft de Volkskrant.

Eerder:

De PvdA wil het kinderpardon weer verruimen. In het regeerakkoord is het pardon voor gezinnen met kinderen die langer dan vijf jaar in Nederland wonen opgenomen. Daarover is scherp onderhandeld door VVD en PvdA. De laatste partij wil het nu toch nog meer verruimen.

Ook alleenstaande minderjarige asielzoekers die na hun 18e verjaardag uit de opvang werden gezet kunnen, als het aan de PvdA ligt, straks aanspraak maken op een verblijfsvergunning. Voorwaarde is wel dat ze niet langer dan drie maanden in de illegaliteit hebben geleefd en ‘in zicht’ zijn gebleven van een gemeentelijke opvang.

CDA, SP, D66, ChristenUnie, GroenLinks en Partij voor de Dieren steunen het voorstel. Hierdoor is er een meerderheid in de Tweede Kamer.

De Vereniging voor Nederlandse gemeenten had om de versoepeling gevraagd. Enkele oppositiepartijen willen dat het pardon nóg verder wordt verruimd. ChristenUnie en GroenLinks willen de leeftijdsgrens verruimen voor kinderen die net niet onder het generaal pardon vielen. Ook kinderen van een ouder die verdacht wordt van oorlogsmisdaden moeten worden toegelaten, mits de ouder daar niet voor veroordeeld is.

Hoeveel gezinnen een beroep zullen doen op het pardon is nog onduidelijk. D66 wil dat de staatssecretaris over een half jaar rapporteert, zodat de Kamer opnieuw kan beoordelen of de pardonregeling werkt.

Het kinderpardon is al van kracht sinds 1 februari.

NOS: PvdA: kinderpardon weer verruimen

Geef een reactie

Laatste reacties (65)