27

VVD: Niet álle bankiers hoeven goed gedrag te beloven

'Uitholling dreigt als alle medewerkers moreel-ethische verklaring moeten afleggen' ... Dijsselbloem houdt vast aan plan uitbreiding bankierseed

Coalitiepartij VVD wil toch geen verbreding van de bankierseed naar de hele financiële sector. Het kabinet besloot in maart 2014 nog dat de bankierseed of -belofte in de toekomst voor alle bankmedewerkers moet gaan gelden, maar de VVD ziet toch niets in het plan: als iedereen maar zo’n belofte of eed aflegt, dan is deze niets meer waard, zo redeneert de partij. Dat meldt het Financieele Dagblad.

Kamerlid Aukje de Vries noemt het ‘uitholling van de eed’ als alle 90.000 bankmedewerkers de belofte moeten uitspreken. Ook de Raad van State meent dat de eed aan kracht zal verliezen als iedereen de moreel-ethische verklaring moet afleggen. Met de eed wordt onder meer de verklaring afgelegd het klantbelang centraal te stellen, geen misbruik te zullen maken van kennis, geheimhouding van hetgeen is toevertrouwd en het maken van een zorgvuldige belangenafweging. De eed is niet louter symbolisch. Wie deze niet wil afleggen moet met goede argumenten komen, maar riskeert desondanks ontslag.

Wettelijk tuchtrecht
De VVD keert zich niet alleen tegen de eed, die onderdeel is van de nieuwe wet op financieel toezicht, die in 2015 in gaat. Ook vindt de partij het onnodig dat er een wettelijke tuchtrecht voor bankiers komt. Minister Dijsselbloem (Financiën) heeft de partij er al op gewezen dat de sector zelf om wettelijk tuchtrecht heeft gevraagd. Ook vergelijkt hij de eed met de verklaring die mensen uitspreken na het succesvol volgen van de inburgeringscursus. De minister houdt vooralsnog dan ook vast aan het kabinetsplan.

FD: VVD keert zich tegen verbreding bankierseed

cc-foto: EU Council

Geef een reactie

Laatste reacties (27)