47

VVD: Rookverbod kleine cafés leidt tot meer verslaafde jongeren

Liberale argumentatie voor nicotinehandel bereikt nieuw hoogtepunt

De VVD-fractie in de Tweede Kamer wil niet dat het verbod op roken ook gaat gelden voor kleine café’s. De partij voor minder regelgeving wil dat een speciale regel deze horeca ontziet omdat anders meer jongeren gaan roken.

Smakelijk....De redenatie van VVD-Kamerlid Arno Rutte luidt als volgt: als het rookverbod ook in kleine cafés wordt doorgevoerd dan krijgen controleurs van de warenautoriteit NVWA meer werk. Vanwege die hogere werkdruk hebben ze minder tijd om te controleren of tabaksdealers zich wil aan het nieuwe verbod op de verkoop van nicotine aan jongeren onder de 18 jaar houden.

De politicus verklaart op Nu.nl:

We willen dat jongeren minder roken dus moeten we daar ook op handhaven. Door nu een denkbeeldig probleem te agenderen, verslapt de aandacht voor die handhaving, met als gevolg dat het voor jongeren weer makkelijker wordt om aan sigaretten te komen. Dat vind ik onwenselijk.”​

Het rookverbod ook van toepassing verklaren op kleine cafés is de strekking van een motie van ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber. Volgens haar is het juist een poging om te voorkomen dat een nieuwe generatie verslaafd raakt. Het opdringen van rookgedrag in de horeca is bovendien een van de belangrijkste hinderpalen voor mensen die proberen van hun verslaving af te komen. Het voorstel van Dik-Faber werd vorig jaar aangenomen door PvdA, CDA, D66, ChristenUnie, GroenLinks, SGP en Partij voor de Dieren, zonder steun van de VVD. De liberalen keren zich nu ook tegen hun eigen staatssecretaris Van Rijn om uitvoering van de motie tegen te gaan.

cc-foto: Elvin

Geef een reactie

Laatste reacties (47)