60

VVD stuurt politie toch op illegalenjacht

Update: PvdA gaat kinderpardon niet aanpassen ... VVD houdt vast aan illegalenquotum ... Strikte interpretatie Teeven kost 300 kinderen pardon ... Belofte 'ruimhartigheid' niet waargemaakt

300 kinderen dreigen onterecht het land uit te worden gezet door de strikte interpretatie van het kinderpardon, door staatssecretaris Fred Teeven. Dat schrijven kinderombudsman Marc Dullaert en de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) in een gezamenlijk persbericht. Het bericht wordt woensdag besproken in het Kamerdebat voor de justitiebegroting, waar de VVD liet weten toch vast te willen houden aan het illegalenquotum. Volgens de VVD hebben valse beloftes en dito hoop – net als het kinderpardon – bijgedragen aan dalende terugkeercijfers onder vreemdelingen. Bovendien zou uitvoering van het vreemdelingenbeleid voor de politie weinig prioriteit hebben.

Updates onderaan

In het verleden kreeg de politie opdracht om jaarlijks minstens 4000 illegalen op te pakken. Van dit ‘illegalenquotum‘ wil een Kamermeerderheid, inclusief coalitiepartner PvdA, af. Daarom werd ingestemd met een motie om ‘louter de kwantitatieve richtlijnen voor het aanhouden van uitgeprocedeerde vreemdelingen zonder strafrechtelijke antecedenten los te laten’. De VVD komt daar nu op terug en wil dat het aantal van 4000 voor volgend jaar toch als uitgangspunt wordt genomen.

De uitspraken van de VVD staan lijnrecht tegenover eerdere kabinetsafspraken over een humaner asielbeleid. Volgens Dullaert en VNG-voorzitter Jantine Kriens is bovendien van Teevens’ belofte dat hij het kinderpardon ‘ruimhartig’ zou uitvoeren in de praktijk weinig terug te zien. Om in aanmerking te komen voor het pardon, moeten kinderen minstens vijf jaar onder toezicht van het Rijk hebben gestaan. Kinderen die in die tijd ook deels onder gemeentelijk toezicht verbleven, vallen dankzij Teevens’ strikte interpretatie buiten de boot.

Kinderombudsman Dullaert:

Het gaat erom dat deze kinderen al die tijd in het zicht van de overheid zijn geweest, het maakt niet uit of dat het Rijk of de gemeente is geweest. Feit is dat deze kinderen langer dan vijf jaar in Nederland zijn en hier zijn geworteld. Deze uitvoering is in strijd met de geest van het pardon.

Ook VNG-voorzitter Kriens is ontsteld over de starre houding van de staatssecretaris:

De gemeenten hebben deze kinderen al die tijd in het zicht gehad. Dat betekent wel degelijk dat ze in het zicht van de overheid zijn geweest en zij zich daaraan niet hebben onttrokken.

Burgemeesters hebben uitgezette kinderen al eerder verdedigd tegen het kabinetsbeleid. De hoop was dat het kinderpardon nieuwe schrijnende gevallen zou voorkomen, maar nu blijken weer 300 kinderen – waaronder de Utrechtse Dennis – slachtoffer te worden van ambtelijke willekeur.

Volgens een woordvoerder van Teeven houdt de staatssecretaris zich enkel aan het coalitieakkoord van VVD en PvdA. Daarin is afgesproken dat het pardon alleen geldt voor kinderen die gedurende de vijf jaar onder Rijkstoezicht hebben gestaan. ‘De regels zijn duidelijk’, aldus het ministerie.

Update 17.00 uur:
De PvdA is niet bereid om het kinderpardon te verruimen zodat de 300 kinderen die nu dreigen te worden uitgezet, alsnog zouden mogen blijven. Dat bleek woensdag tijdens het debat over de begroting Justitie. PvdA-Kamerlid Marit Maij stelde dat er eerder in de Kamer over de grenzen van het pardon is gesproken en dat er altijd grensgevallen zullen blijven, hoe ver je het pardon ook oprekt.

cc-foto: Roel Wijnants en Laat Dennis Hier Blijven

Geef een reactie

Laatste reacties (60)