63

VVD Tilburg: Etnische groepen harder aanpakken

Partij pleit voor speciaal politiebeleid voor etnische jongeren

Een plan van de VVD Tilburg om extra capaciteit vrij te maken bij politie en justitie met medewerkers die zich alleen bezig moeten houden met Marokkaanse en Antilliaanse jongeren stuit op veel verzet. Zo noemt het Overlegorgaan Caribische Nederlanders het een “racistisch plan”. Ook dat antidiscriminatie organsiatie Radar betreurt het plan van de VVD en vreest dat het zelfs averechts zal werken.

Door redactie Joop

Op de campagnewebsite van de VVD staat te lezen:

We willen dat er capaciteit wordt vrijgemaakt die zich alleen met de criminaliteit onder Marokkaanse en Antilliaanse jongeren bezig gaat houden.

VVD-lijsttrekker Roel Lauwerier legt desgevraagd aan Joop uit wat dat betekent:

Wanneer we binnen gezinnen of in een buurt zien dat er een aantal oudere jongeren zijn en jongere jongens die in de criminaliteit worden meegetrokken, dan willen we die oudere jongens heel gericht aanpakken, politieel en justitieel. We moeten ze monitoren en achterhalen en achter de vodden zitten. En dan richten op die jongens die niet meegezogen zijn, met Jeugdzorg, om de oververtegenwoordiging in de criminaliteitscijfers omlaag te brengen.

Marokkaanse en Antilliaanse Nederlanders zijn oververtegenwoordigd in de criminaliteitsstatistieken. De belangrijkste oorzaak bij Marokkanen en Antillianen hiervoor is volgens Lauwerier dat zij door broers, zussen, vrienden of vriendinnen worden ‘meegezogen’. Dat zijn plannen om specifiek Marokkaanse en Antilliaanse jongeren aan te pakken opgevat kunnen worden als racistisch en etnisch profileren vindt Lauwerier niet erg. Op de kritiek reageert hij fel: “Als zij mijn mond daarmee proberen dicht te snoeren gaat dat niet lukken.” 

Bij Radar zijn ze niet blij met het plan. Ja, Marokkaanse en Antilliaanse jongeren zijn oververtegenwoordigd in de statistieken maar: “Statistiek is iets anders dan criteria. Het feit dat je Marokkaan bent, maakt voor het individu niets uit als het gaat om gedrag. Het lastige is dat etniciteit als criterium wordt genomen, terwijl crimineel gedrag de reden zou moeten zijn”, verklaart de woordvoerster.

Bovendien gaat het bij de plannen van de VVD niet om de criminelen, maar de tussengroep, waarschuwt Radar.

Jongeren, vaak nog pubers, die op die manier worden benaderd – vanwege hun etnische achtergrond – leren niet dat crimineel gedrag gestraft wordt, maar dat het niet uitmaakt hoe ze zich gedragen. Opgepakt worden ze toch wel.

Ik begrijp dat een politieke partij naast veiligheid ook het veiligheidgevoel wil creëren, maar dan is het de taak van de politiek om dat te vertalen naar feitelijkheid. Wanneer bij iemand is ingebroken en je hamert het er bij de mensen in dat het Marokkaans Nederlandse jongeren waren, dan bepalen vervolgens alle Marokkaans Nederlandse jongeren het tekort aan veiligheidsgevoel, in plaats van de feitelijkheid.”

Etnisch profileren
Opvallend is dat de politie in Nederland de afgelopen maanden veelvuldig negatief in het nieuws is geweest vanwege discriminatie van etnische minderheden. De Nationale Ombudsman, Alex Brenninkmeijer waarschuwde onlangs nog voor etnisch profileren, naar aanleiding van een rapport van Amnesty International over de Nederlandse politie. Volgens de mensenrechtenorganisatie worden etnische minderheden in Nederland vaker staande gehouden door de politie dan autochtone Nederlanders.

De VVD in Tilburg wil desondanks het verbod op specifieke etnisch bepaald doelgroepenbeleid afschaffen:

[…] We willen dat er capaciteit wordt vrijgemaakt die zich alleen met de criminaliteit onder Marokkaanse en Antilliaanse jongeren bezig gaat houden. Ook de Taskforce Tilburg Veilig zetten we in om deze hoge percentages omlaag te krijgen.

Tilburg behoort, net als andere Brabantse steden, tot de onveiligste gemeenten zo bleek in het verleden uit de Gemeentelijke Veiligheidsindex. NRC Handelsblad schreef daar in 2010 over:

Wat is er misgegaan in Noord-Brabant? De onderzoekers van Politie en Wetenschap stellen dat de grensligging van Noord-Brabant een drugsmarkt creëert. Er worden hennep en xtc geproduceerd en verhandeld. Ze constateren dat er, „vanwege jarenlang crimineel koopmanschap”, veel crimineel geld is geïnvesteerd in met name onroerend goed in Brabant. Een derde verklaring voor de aanwezigheid van vele criminele groeperingen ligt bij de keuzes die politie en justitie de afgelopen jaren maakten. Zij richtten zich op delicten waarvan mensen aangifte doen, zoals diefstal, inbraak en geweld. Want op die delicten worden zij in Den Haag afgerekend. Daardoor konden criminele organisaties zich relatief risicoloos bezighouden met drugshandel, drugsproductie, fraude en heling.

Geef een reactie

Laatste reacties (63)