31

VVD tóch weer tegen weigerambtenaar

CDA wil uitstel besluitvorming tot na de verkiezingen... VVD, D66 en PvdA komen met eigen wetsvoorstel

Vorig jaar stemde de VVD tegen een motie waarin het kabinet werd opgeroepen om een eind te maken aan de uitzonderingspositie voor weigerambtenaren. De motie werd toch aangenomen door de Kamer, maar niet uitgevoerd door het kabinet. Verlost van het regeerakkoord komt de partij, naast D66 en de PvdA, nu met een eigen wetsvoorstel om een halt te roepen aan weigerambtenaren.

Dat het allemaal maar wat ingewikkeld ligt blijkt wel uit het besluit van het demissionaire kabinet om de zaak uit te stellen tot na de verkiezingen. Volgens CDA-minister van Binnenlandse Zaken, Liesbeth Spies, is de zaak te principieel om er nu in demissionaire staat, over te oordelen.

Jeanine Hennis (VVD) heeft laten weten tegen gewetensbezwaarde ambtenaren te zijn, ook al stemde de VVD destijds tegen de motie. Dinsdag kondigt ze een amendement aan om ‘voor eens en altijd’ de positie van weigerambtenaren te regelen. D66-Kamerlid Gerard Schouw reageerde verontwaardigd op het standpunt van Hennis. Volgens hem heeft de VVD de rug niet recht gehouden toen de partij iets aan de zaak kon doen.

De motie waarin het kabinet werd opgeroepen om een eind te maken aan de uitzonderingspositie voor weigerambtenaren werd vorig jaar, ondanks de tegenstem van de VVD, wel aangenomen door de Tweede Kamer. Het kabinet besloot de motie niet uit te voeren, maar advies te vragen aan de Raad van State. Deze oordeelde dat het niet nodig is om de wet aan te passen, omdat er in de praktijk geen belemmeringen zijn. Homoseksuelen moeten overal kunnen trouwen en dat is in Nederland het geval.

NRC: VVD, D66 en PvdA komen zelf met wetgeving weigerambtenaren

Geef een reactie

Laatste reacties (31)