197

VVD: Wie bijstand wil moet Nederlands spreken

Bijstandsaanvragers moeten het niveau van een inburgeraar hebben ... PvdA, SP en GroenLinks noemen het overbodige wetgeving ... Bijstandsaanvragers die niet goed Nederlands spreken worden al verplicht een taalcursus te volgen

VVD-Kamerlid Cora van Nieuwenhuizen pleit voor een nieuwe regel voor de bijstand. Haar initiatiefwetsvoorstel moet er voor zorgen dat wie geen Nederlands spreekt, geen bijstand krijgt. Ze hoopt het initiatiefwetsvoorstel per 1 januari 2013 door te voeren.

In de huidige wet zijn bijstandsaanvragers al verplicht hun best te doen om aan werk te komen. Het leren van de Nederlandse taal is daar ook onderdeel van. Wanneer ze dat niet doen, kunnen ze nu ook al gekort worden op hun bijstand. Oppositiepartijen PvdA, SP en GroenLinks vinden de wet van Van Nieuwenhuizen dan ook overbodig.

De VVD-politica wil dat bij het vaststellen van het minimumniveau Nederlands aansluiting wordt gezocht bij de eisen die worden gesteld aan inburgeraars. Wanneer aanvragers dit niveau niet halen, krijgen ze de kans om hun Nederland bij te spijkeren. Daarmee wordt volgens Van Nieuwenhuizen een ‘hardheidsclausule’ ingebouwd om onrechtvaardige situaties te voorkomen.

Maar gooit iemand zijn kont tegen de krib, dan kan na een half jaar de uitkering gekort worden met 20 procent. Blijkt later dat iemand nog steeds niet meewerkt, dan gaat er 40 procent vanaf. Uiteindelijk kan het recht op bijstand echt helemaal wegvallen”, aldus de VVD-politica.

De VVD kwam ook al eerder met het voorstel om bijstandsregels voor arbeidsmigranten uit Oost-Europa te verzwaren. Minister Kamp stelde dat zij minimaal vijf jaar in Nederland moeten werken en Nederlands moeten spreken, voort ze in aanmerking komen voor de bijstand.

Volkskrant: VVD: vanaf 2013 alleen bijstand als iemand Nederlands spreekt

Mis niets: Volg Joop op Twitter, vind Joop leuk op Facebook

Geef een reactie

Laatste reacties (197)