212

VVD wil immigrant uitkering weigeren

Liberalen gaat keihard bezuinigingen, vooral op overheid, ontwikkelingshulp en EU

De VVD gaat hard saneren de komende vier jaar. Uit het vandaag officieel gepresenteerde verkiezingsprogramma blijkt dat niet alleen ontwikkelingshulp en de EU (moeten allebei halveren) het onder VVD-bewind gaan ontgelden, maar zeker ook de immigranten: die krijgen de eerste tien jaar geen uitkering, als het aan de liberalen ligt.

De VVD wil de komende kabinetsperiode voor 20 miljard euro bezuinigen en tegelijk besluiten nemen om in de vier jaar erna nog eens 10 miljard te kunnen saneren. Belangrijke bezuinigingsposten zijn het schrappen in het aantal ministeries en ambtenaren en het halveren van de uitgaven voor ontwikkelingssamenwerking en de Europese Unie.

Eerder al lekten de hoofdlijnen van het VVD-programma uit. Lees hier meer.

Het verkleinen van de overheid moet 4 miljard euro opleveren in 2015. Minder geld naar ontwikkelingshulp en de EU levert 4,5 miljard op. Door de bezuinigingen denkt de VVD aan het einde van de komende kabinetsperiode het begrotingstekort helemaal te hebben weggewerkt.

De VVD gaat ook flink snoeien op voorzieningen voor nieuwe Nederlanders. De partij wil stoppen met inburgeringssubsidies en staat erop dat immigranten de eerste tien jaar geen uitkering krijgen. Die maatregelen zijn niet bedoeld om te concurreren met de PVV, zegt partijleider Mark Rutte in de Volkskrant.

Dit is een zuiver liberale lijn. Dat heeft niets te maken met Wilders.”

De duur van de WW wordt korter, maar de uitkering is de eerste maanden hoger. Het eigen risico in de zorg gaat naar 300 euro. De liberalen willen verder de AOW-leeftijd versneld verhogen naar 67 jaar, door al vanaf volgend jaar er steeds twee maanden bij te doen. De hypotheekrenteaftrek blijft onveranderd, de overdrachtsbelasting bij de aankoop van een huis kan gehalveerd worden.

De VVD wil verder de lasten voor burgers verlichten door de inkomstenbelasting en winstbelasting voor bedrijven te verlagen en door een hogere arbeidskorting voor werkenden. Er gaat geld naar onderwijs (2,5 miljard), agenten en de aanleg van asfalt en spoorwegen (jaarlijks 500 miljoen).

Geef een reactie

Laatste reacties (212)