33

VVD wil op stoel van de rechter gaan zitten

VVD-Kamerlid stelt voor dat niet rechter, maar Kamer oordeelt of Nederlandse wetten aan internationale verdragen voldoen ... VVD maakt zich 'onsterfelijk belachelijk', zeggen rechtsdeskundigen

Al twee jaar werkt VVD-Kamerlid Joost Taverne aan een wetsvoorstel dat de scheiding der machten, de basis van de Nederlandse rechtsstaat, ondermijnt. Taverne presenteert woensdag een voorstel om niet de rechter, maar de Tweede Kamer te laten beoordelen of Nederlandse wetten stroken met internationale verdragen. De VVD maakt zich ‘onsterfelijk belachelijk’, zeggen rechtsdeskundigen in het NRC Handelsblad.

Volgens Taverne is het parlement de “hoogste democratisch gelegitimeerde instantie”. Die zou dan ook over de eigen wetten moeten gaan en niet de rechter, zegt hij woensdag in de Volkskrant (betaalde toegang). De regering mag volgens het Kamerlid niet in de wielen worden gereden door de rechter “als ze beloftes aan de kiezer wil uitvoeren”.

Dat ‘in de wielen rijden’ gebeurde volgens Taverne bijvoorbeeld toen de rechter vorig jaar de afschaffing van de bijstand voor kunstenaars (de WWIK) zonder overgangsregeling afkeurde. Op grond van het Europese mensenrechtenverdrag oordeelde de rechter dat het een schending van de fundamentele rechten van de mens was. In een opiniestuk in NRC Handelsblad noemde Taverne dit toen al “de inflatie van het begrip mensenrechten”. In de Volkskrant herhaalt hij woensdag 

Als je lang blijft doorpraten, dan is alles een mensenrecht. Dan word ik straks zelf gedwongen om geen thee meer uit de automaat te zetten, maar zelf thee te schenken.

Het voorstel van Taverne is erg radicaal zegt juridisch redacteur en commentator van NRC Folkert Jensma woensdag in zijn krant:

We leven in een rechtsstaat die gekenmerkt wordt door het feit dat de overheid gebonden is aan het recht. De rechter controleert of de overheid zich aan dat recht houdt. Maar Taverne zegt dat het parlement, de politiek zichzelf dus voortaan moet gaan controleren. Dat gaat heel erg ver.

De VVD zou zich in juridisch Nederland ‘onsterfelijk belachelijk’ maken, hebben al verschillende rechtsdeskundigen over het voorstel van Taverne gezegd. Het is een gotspe, zegt docent rechtswetenschap aan de Radboud Universiteit Nijmegen Joseph Fleuren: 

Rechters die niet aan grondrechten mogen toetsen, dat zou uniek zijn in de wereld. Stel dat de PVV de grootste wordt. Dan zullen er wetten tot stand worden gebracht die in strijd zijn met de mensenrechten.

Volkskrant: VVD: Rechter niet wet laten toetsen

NRC: VVD wil zelf toetsen of wetten voldoen aan internationaal recht

Foto-cc: Maarten Dirkse

Geef een reactie

Laatste reacties (33)