45

VVD wil selectief shoppen in EU-regels

Partij wil Grondwet wijzigen, zodat het parlement voortaan kan beslissen welke EU-regels boven de Nederlandse wetten gelden en welke niet

De VVD wil een Grondwetswijziging doorvoeren om ervoor te zorgen dat Europese regelgeving in de toekomst niet automatisch van kracht wordt, wanneer deze botst met Nederlandse wetten en regels. Dat betogen VVD-Kamerleden Stef Blok, Klaas Dijkhoff en Joost Taverne in NRC Handelsblad.

NRC schrijft:

De VVD wil de Grondwet veranderen en de zinsnede “behoudens voor zover bij wet anders is bepaald” toevoegen aan de huidige regelgeving. Zo blijft, volgens de VVD, de algemene regel bestaan dat internationale regelgeving boven de nationale staat, maar kunnen regering en parlement preciezer aanduiden wat die doorwerking betekent.

Als het aan de VVD ligt moet het parlement voortaan kunnen bepalen hoe internationale verdragen kunnen worden geïnterpreteerd buiten de Tweede Kamer.

De reden voor de grondwet wijziging is de ‘wens’ van de VVD om immigranten niet direct toegang te geven tot alle sociale zekerheidsrechten.

Voorstellen daartoe worden tot nu toe door de regering en de Raad van State afgewezen omdat daarvoor geen ruimte zou zijn in de verschillende internationale verdragen. Verdragen die dateren uit een tijd dat er nog nauwelijks sprake was van sociale zekerheid en immigratie. Vervolgens dooft het debat omdat het parlement zich neerlegt bij die inschatting, er is geen discussie over hoe ver deze verdragen moeten reiken”, aldus Blok in het het persbericht.

cc-foto: Roel Wijnants

Geef een reactie

Laatste reacties (45)