37

VVD ziet niets in witwassen van zwart schoonmaakwerk

Update: VVD: Als het succesvol is, kan het te veel geld gaan kosten ... Huishoudsters hoeven niet langer zwart te werken als 'dienstencheque' wordt ingevoerd

Tot nu toe werken ze vrijwel allemaal zwart, de volgens schattingen vierhonderdduizend werksters en schoonmaaksters in Nederland. Maar als het aan FNV ligt, is dat niet langer nodig en is er een oplossing voor: de ‘dienstencheque’.

Updates onderaan

Dat blijkt uit een onderzoek door de vakcentrale in samenwerking met de Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten (OSB), schrijft de Volkskrant maandag. De dienstencheque is een manier om een huishoudster, maar bijvoorbeeld ook klusjesman of een tuinman te kunnen inhuren via een bedrijf dat deze mensen in loondienst heeft.

In België en Frankrijk zijn de ervaringen met de dienstencheque positief. Daar kun je voor een bedrag van ongeveer 12,50 bijvoorbeeld een huishoudster inhuren. Die werkster is dan in dienst bij een bedrijf dat voor de verzekering, belasting en afdracht van sociale premies zorgt. Het systeem wordt in België door de overheid gesubsidieerd. Volgens de Volkskrant kost het systeem de overheid 300 tot 800 miljoen euro per jaar.

In Nederland hebben werksters die bij mensen thuis huishoudelijk werk doen nu meestal geen rechten. Als ze ziek worden of arbeidsongeschikt raken, hebben ze geen verzekering om op terug te vallen. FNV en OSB willen dat ze dezelfde rechten krijgen als mensen die in loondienst werken.

De vakcentrale en de ondernemersorganisatie willen dat de bestaande regeling ‘Dienstverlening aan Huis’ wordt afgeschaft. In Nederland vallen ongeveer 150.000 huishoudelijk werkers, 80.000 alfahulpen, 50.000 pgb-zorgverleners en 10.000 gastouders onder die regeling, maar volgens FNV en OSB leidt het alleen maar tot meer zwartwerken en het opzetten van schijnconstructies.

FNV en OSB vinden dat Nederland zich moet aansluiten bij het internationale ILO-verdrag 189. Dat verdrag voorziet in basisrechten voor huishoudelijk werkers, wereldwijd. Op die manier kunnen bijvoorbeeld alfahulpen (die huishoudelijke hulp verlenen aan bijvoorbeeld langdurig zieke mensen en ouderen) worden behandeld als gewone medewerkers in de thuiszorg.

FNV en OSB presenteren het rapport vandaag aan de commissie-Kalsbeek, die in opdracht van minister Asscher van Sociale Zaken de rechtspositie van huishoudelijk werkers in Nederland onderzoekt. De FNV en OSB willen dat de commissie de conclusies van de werkgroep Huishoudelijk Werk meeneemt in haar advies aan de minister.

Overigens werd precies hetzelfde plan al in 2009 door GroenLinks voorgesteld, maar niet uitgevoerd.

Update 18.30

Regeringspartij VVD ziet niets in het plan om de dienstencheques in te voeren. VVD-Kamerlid Neppérus vraagt zich in eerste instantie af of het plan überhaupt haalbaar is. Maar als het haalbaar is, dan is vreest ze dat het te succesvol wordt en daardoor te veel geld gaat kosten. “En als het net zo’n succes wordt als in België, kunnen de kosten misschien wel oplopen tot 1 miljard euro; om daarvoor zoveel geld ter beschikking te stellen, gaat een stap te ver.”

cc foto: Omnidu

Geef een reactie

Laatste reacties (37)