0

VVD: ‘Zwangerschap geen reden om iemand niet te gijzelen’

Meerderheid Tweede Kamer tegen het gevangen zetten van zwangere vrouwen om onbetaalde verkeersboetes, de VVD ziet geen probleem

Gijzeling is een omstreden paardenmiddel om iemand een verkeersboete te laten betalen. Een burger die een verkeersboete niet wil of kan betalen wordt dan vastgezet in de gevangenis. Uit onderzoek van KRONCRV-programma De Monitor blijkt dat ook zwangere vrouwen worden gegijzeld. Een meerderheid van partijen, te weten PvdA, CDA, SP, D66, Groenlinks, Groep-Bontes, 50PLUS, Groep Kuzu/Öztürk en fractie-Klein, willen dat er een uitzondering wordt gemaakt voor deze groep. De VVD ziet echter geen enkel bezwaar om hoogzwangere vrouwen de bak in te smijten om een verkeersboete.

Staatssecretaris Dijkhoff (VVD) van Veiligheid en Justitie vindt zwangerschap geen reden om iemand niet te gijzelen. Tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer benadrukte hij dat er heel wat stappen aan vooraf gaan voordat iemand wordt gegijzeld en dat gevangenissen in principe geschikt zijn voor zwangere vrouwen. Dijkhof wil daarnaast onderzoeken hoe vaak dergelijke gevallen voorkomen.

Tweede Kamerlid Jeroen Recourt (PvdA) noemt het gijzelen van hoogzwangere vrouwen ‘natuurlijk idioot’. Zijn collega Kuzu (groep Kuzu/Öztürk) stelt een alternatief voor:

Wij vinden het buitenproportioneel om dit risico te nemen bij het gijzelen van zwangere vrouwen om een niet-betaalde boete. We moeten de moeder straffen, niet het kind. Wij zouden er daarom dan ook voor zijn om gijzeling uit te stellen tot na de bevalling.”

Politievakbonden ACP en NPB keuren de huidige gang van zaken eveneens af. Voorzitter van de ACP Gerrit van de Kamp:

Het detineren geeft veel stress en heeft risico’s voor het kind dat er nog niet is. En als het gaat om een openstaande rekening staat het niet in verhouding.

De Monitor ontdekte dat naast een zwangere vrouw ook een demente man onlangs bijna werd gegijzeld. Een medewerker van een instelling voor psycho-geriatrische zorg kon ternauwernood voorkomen dat zijn patiënt werd afgevoerd naar de gevangenis vanwege een onbetaalde verkeersboete.

Cc-foto: sari_dennise

Geef een reactie

Laatste reacties (0)