Laatste update 07:22
62

VVD’ers in geweer voor aanpassing uitzetbeleid kinderen

Binnen de VVD proberen actieve leden de Tweede Kamer-fractie op andere gedachten te brengen en de harde lijn ten opzichte van met uitzetting bedreigde kinderen te laten varen.

Trouw schrijft:

Alhoewel de VVD-top de harde lijn bewaakt, ziet een aantal leden van de partij ‘geen liberaal argument om kinderen weg te sturen’, zegt Bert Homan, voormalig wethouder en nu raadslid in Assen. “Wij veroorzaken dit probleem zelf met procedures die lang duren. Het is cru om kinderen, die hier al zeven of tien jaar zijn, uit te zetten. Eerst moeten de procedures op orde zijn en pas dan kunnen wij weer streng zijn.”

Inmiddels hebben al 22 lokale VVD-fracties ingestemd met versoepeling van het uitzetbeleid door in te stemmen met het tot Kinderpardongemeente uitroepen van hun gemeente. In totaal zijn er 149 van dergelijke gemeenten. In de partij gaat een brief aan de fractie rond waarin wordt gesteld dat er binnen de VVD verschillend gedacht wordt over het harde beleid.

Volgens de afzenders is het op zich goed dat de VVD consequent niet aan het regeerakkoord wil tornen maar is er inmiddels sprake van een veranderde situatie. Daarbij wordt verwezen naar het wetenschappelijk advies van VU-hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder en collega’s die uiteenzetten dat de hersenontwikkeling van de bewuste kinderen wordt geschaad door het beleid.

Een ander aspect is dat uitbreiding van de capaciteit van de IND en voorrang geven aan de beoordeling van gezinnen die asiel aanvragen kunnen voorkomen dat er een nieuwe groep kinderen ontstaat die in aanmerking voor het pardon. Dat laatste is een van de argumenten van de partijtop om niet in te stemmen met een beleidswijziging. Daarom roepen de afzenders de fractie op in te stemmen met uitzet-mortuarium totdat het beleid wordt aangepast.

Binnen de coalitie wordt al dagen koortsachtig overlegd om een einde te maken aan de impasse waarin CDA, CU en D66 een ander uitzetbeleid willen maar de VVD halsstarrig volhoudt aan de huidige omstreden praktijk. Woensdag vindt er een Kamerdebat plaats en de coalitiegenoten willen voor die tijd overeenstemming bereiken.

In juni rapporteert de commissie onder leiding van onder leiding van voormalig topambtenaar Richard van Zwol over aanpassing van de asielprocedure. Het gaat daarbij onder meer om de vraag of de procedures versneld kunnen worden. Dat leidt waarschijnlijk tot een beleidswijziging waardoor kinderen die nu met uitzetting worden bedreigd alsnog mogen blijven of, als het uitzetten doorgaat, mogelijk teruggehaald worden. CDA, CU en D66 willen aan dat schadelijke gesol met kinderen een einde maken. Eerder ging het CDA op dit punt overstag onder druk van lokale afdelingen.

VVD-leiders Rutte en Dijkhoff zijn bevreesd dat een koersaanpassing en het tonen van menselijkheid de PVV en FvD in de kaart speelt bij de aanstaande verkiezingen van maart.

Geef een reactie

Laatste reacties (62)