40

VWO-diploma’s te koop op particuliere scholen?

Leerlingen worstelen met landelijk centraal eindexamen maar scoren wel goed op schoolexamens... Onderwijsinspectie houdt toezicht

Het onderwijs op vwo-afdelingen van particuliere scholen laat te wensen over. Scholieren worstelen vaak met het landelijk centraal eindexamen, terwijl ze de examens op school wel halen. Het verschil in de twee cijfers is soms zelfs groter dan een punt. Als leerlingen hun diploma behalen is dat dan vaak ook te danken aan de schoolexamens waarvan de lat lager ligt. Het diplomacijfer bestaat namelijk uit het gemiddelde van de twee cijfers.

De onderwijsinspectie heeft nu de helft van alle vwo-afdelingen onder intensief toezicht gesteld. De zaken moeten binnen twee jaar op orde zijn, anders kan de minister de bevoegdheid om examens af te nemen intrekken.

De kwaliteit van het VWO-diploma is niet gewaarborgd, doordat de scholen de schijn wekken dat ze leerlingen aan een diploma helpen door hun eigen examens te makkelijk te maken. Het gaat hierbij om scholen als Luzac en Instituut Blankestijn, waar ouders van leerlingen soms tarieven betalen tot wel 30.000 euro.

Jaap Dronkers, hoogleraar onderwijskunde, verklaart tegenover Trouw waarom dit vooral op de VWO-afdelingen plaatsvindt:

Daar krijgen jongeren een toelatingsbewijs voor de universiteit. Met een hoger cijfer maken leerlingen ook meer kans om ingeloot te worden bij studies […] Nu lijkt het er te veel op dat diploma’s te koop zijn.

Trouw: Particuliere scholen voldoen niet

Gratis en voor niets: Volg Joop op Twitter, vind Joop leuk op Facebook

cc-foto: Dirkk.nl

Geef een reactie

Laatste reacties (40)