59

Waals Parlement blokkeert CETA, VVD en PvdA zetten door

Het Waals Parlement heeft met een grote meerderheid het omstreden handelsverdrag CETA verworpen. 44 parlementsleden stemden tegen, 22 stemden voor. Door de Waalse opstand tegen CETA dreigt nu de Belgische ratificatie van het verdrag niet door te gaan.

Het Waalse verzet heeft grote gevolgen voor de stemming in de Europese Raad. Het Europees-Canadees handelsverdrag is formeel al vastgesteld in september 2014, maar moet nog officieel worden goedgekeurd door het Europees Parlement en de Raad van ministers. België zal zich nu echter moeten onthouden van stemming wanneer het onderwerp besproken wordt.

SP-Europarlementariër Anne-Marie Mineur zegt erg blij te zijn met de uitspraak van het Waalse parlement:

CETA is net als TTIP een verdrag dat alleen de belangen van de multinationals dient, ten koste van consumenten, werknemers, dieren en milieu. CETA vormt bovendien een achterdeur voor Amerikaanse bedrijven die Europese staten willen aanklagen via een speciaal hof van arbitrage voor buitenlandse investeerders.

Toch is er voor de SP geen reden voor feestvreugde. In Nederland heeft de SP namelijk een voorstel ingediend om het handelsakkoord voorlopig niet in werking te laten treden. Dat voorstel is donderdag echter door regeringspartijen VVD en PvdA van tafel geveegd. Onder meer de SP verzet zich tegen het kabinetsbesluit over te gaan tot een “voorlopige inwerkingtreding” van CETA en TTIP. Dat besluit houdt in dat verdragen al van kracht worden voordat nationale parlementen formeel hebben ingestemd. Met bizarre gevolgen. Zoals Joop-opiniemaker Niesco Dubbelboer eerder uitlegde:

Zo staat in een clausule van CETA dat dit verdrag zelfs bij een “nee” van onze Tweede Kamer toch nog drie jaar lang van kracht zal blijven indien het al voorlopig inwerking is getreden. Dat kan leiden tot de absurde situatie dat er bijvoorbeeld nog drie jaar lang schadeclaims ingediend kunnen worden tegen de Nederlandse staat op basis van een verdrag dat zowel ons parlement als een meerderheid van de bevolking helemaal niet wilden.

De Walen hebben niet alleen instemming met CETA geblokkeerd, maar er ook op aangedrongen dat het Europese Hof van Justitie zich uitspreekt over het arbitragesysteem behorend bij het handelsverdrag. Er bestaat grote zorg dat de handelsverdragen een parallel rechtssysteem met zich meebrengen die niet gebonden zijn aan de bestaande Europese rechtssystemen. Het Nederlandse kabinet trekt zich ondertussen niets aan van de weerstand tegen de verdragen en lijkt zo snel mogelijk zowel CETA als TTIP in werking te willen laten treden.

cc-foto: Mehr Demokratie

Geef een reactie

Laatste reacties (59)