94

Waar is die ‘tsunami’ nou?

Geen toestroom van Oost-Europeanen na invoeren vrij verkeer ... Slechts tientallen Bulgaren en Roemenen geregistreerd

Er werd gewaarschuwd met termen als tsunami, invasie en ander onheil omdat Roemeense en Bulgaarse burgers het recht krijgen om in Nederland te werken. Die vrijheid zou leiden tot een enorme toestroom van arbeiders, waarschuwde onder meer PvdA-minister Asscher. De grenzen zijn nu ruim twee weken open. Er is geen toename te bespeuren.

Het Nederlands Dagblad schrijft:

In de eerste twee weken van 2014 hebben enkele tientallen migranten een Burger Service Nummer (BSN) aangevraagd om in Nederland te mogen werken. Het gaat om 42 Roemenen en vijftig Bulgaren, blijkt uit cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het aantal Polen dat zich heeft gemeld is ter vergelijking met 622 een stuk hoger. In totaal meldden zich 1156 mensen uit 37 verschillende landen.

In augustus sloeg minister Asscher nog alarm over het bieden van vrijheid aan de burgers van Oost-Europese EU-landen. Hij waarschuwde voor een ‘invasie’ en wilde een aanscherping van de regels doorvoeren:

Er zijn grenzen aan wat een samenleving kan verwerken, het absorptievermogen is niet onbegrensd. Om ongecontroleerde immigratie te voorkomen, is een restrictief migratiebeleid nodig, ook ten aanzien van toekomstige toetredingen tot de EU.

Door de alarmerende taal van politici werden Nederlanders massaal angstig voor hun Europese mede-burgers. Het SCP meldde eind 2013:

Twee derde van de Nederlanders vindt dat er te veel Oost-Europeanen naar Nederland komen; 58 procent vindt dat de migranten misbruik maken van uitkeringen en 47 procent vindt dat ze banen afpakken van Nederlanders. Bijna de helft denkt dat ze overlast op straat veroorzaken en in de criminaliteit zitten. Vooral lageropgeleiden staan negatief tegenover de arbeidsmigranten uit Oost-Europa.

Volgens hoogleraar sociologie Godfried Engbersen van de Erasmus Universiteit zullen zich de komende maanden nog wel wat extra arbeidskrachten melden maar van een toestroom is geen sprake. Nederland blijkt veel minder interessant voor Roemenen en Bulgaren dan Nederlanders zelf denken. Ook uitzendbureau’s merken niets van een toenemend aanbod.

De Nederlandse politiek is niet de enige die worstelt met vrees voor migranten. De Britse regering ligt onder vuur omdat het publicatie van een Europees onderzoek waaruit blijkt dat migratie meer voordelen brengt dan gedacht, tegenhoudt. De conclusies staan haaks op wat de regering beweert.

Geef een reactie

Laatste reacties (94)