43

Waar is het EU-miljard voor Egypte gebleven?

Europese Rekenkamer: 1 miljard euro EU-steun verdween in zwart gat

Het is volstrekt onduidelijk of 1 miljard euro EU-steun voor Egypte efficiënt en rechtmatig is besteed. Dat meldt de Europese Rekenkamer. De Rekenkamer presenteert dinsdag een rapport. Hierin staat niet welk deel van het geld door mismanagement of corruptie is verspild, omdat de Rekenkamer dat niet kon achterhalen. ‘We weten simpelweg niet hoe het geld is besteed, dus ook niet hoe fout’, aldus Rekenkamerlid Karel Pinxten.

Tussen 2007 en 2013 kreeg Egypte circa 1 miljard euro van de EU. 600 miljoen euro van het totale bedrag was bestemd voor zorg, onderwijs en transport. De Rekenkamer plaatst nu vraagtekens bij deze steun, die direct aan het Egyptische ministerie van Financiën is overgemaakt.

De Volkskrant schrijft hierover:

Zo laat het begrotingsbeheer in Egypte te wensen over. De uitgaven voor het leger en de president worden überhaupt niet vermeld. Er bestaan grote ‘speciale fondsen’ die buiten de boeken worden gehouden. De corruptie is wijdverbreid. Van haar kant koppelde de EU nauwelijks duidelijke en meetbare doelen aan de besteding van de financiële hulp.”

De overige 400 miljoen euro was bedoeld voor projecten voor meer democratie en “de naleving van de mensenrechten”. Volgens de Volkskrant was de onwil bij de Egyptische autoriteiten groot en zijn programma’s gesaboteerd of geschrapt.

Pinxten meent bovendien dat het verdrijven van dictator Mubarak in 2011 niet heeft geholpen. “Integendeel: met Mubarak waren er problemen maar onder de huidige president Morsi worden die alleen maar groter”, aldus Pinxten. De Rekenkamer wil dat de EU voortaan alleen nog steun toezegt in combinatie met harde voorwaarden, zoals nu ook het geval is bij de steun voor zwakke eurolanden.

De Volkskrant: EU-miljard voor Egypte ‘verdween in zwart gat’

cc-foto: European External Action Service

Geef een reactie

Laatste reacties (43)