189

Waarom lacht deze man?

Update: Kamer stemt in met motie tegen Rutte... Visieloze premier onder vuur van links tot rechts ... Vanaf 13 uur live debat

Niemand is tevreden over Rutte, schrijft het AD in een analyse van de penibele situatie waarin de premier verkeert. De minister-president zit klem tussen eurosceptici en eurofielen. Z’n grootste probleem is echter dat hij daar geen eigen visie tegenover stelt. Vandaag wordt in de Kamer duidelijk of hij zich uit zijn moeras van halfslachtigheid weet te ontworstelen. “Dit wordt het eerste verkiezingsdebat,” aldus een niet ander genoemde fractievoorzitter.


Update 19.50

D66-leider Alexander Pechtold diende aan het einde van het debat een motie in waarin hij premier Rutte oproept om ‘helder en eenduidig’ te communiceren over het kabinetsbeleid dat in Europa wordt gevoerd. Het lukte Rutte niet om de Kamer te overtuigen dat hij niet met twee tongen praat en in Brussel een positiever verhaal houdt over Europa dan in Nederland. Een meerderheid in de Kamer stemde dan ook voor de motie. Deze is ondertekend door Geert Wilders (PVV), Diederik Samsom (PvdA), Emile Roemer (SP) en Jolande Sap (GL). Dat schrijft NRC Handelsblad.

Update 19.00

Premier Rutte heeft tijdens het Tweede Kamerdebat belooft bij de EU-top van morgen niet te zullen instemmen met definitieve besluiten. De NOS schrijft hierover:

Volgens Rutte is het cruciaal dat wordt voorkomen dat “we akkoord gaan met maatregelen die ertoe leiden dat de druk op hervormingen in Zuid-Europese landen afneemt”. Hij zal in Brussel het standpunt herhalen dat andere landen eerst hun begroting op orde moeten brengen.

Update 18.30

In het Kamerdebat heeft premier Rutte er flink van langs gekregen. Veel fracties uitten stevige kritiek op zijn houding. Zo zei CDA-fractieleider Sybrand van Haersma Buma dat Rutte meer kleur moet bekennen. Hij wil dat de premier zich positiever uitlaat over Europa. Vorige week nog haalde Van Haersma Buma uit naar Rutte door te stellen dat de premier in Europa iets anders predikt dan tegen de kiezers in Nederland.

Volgens D66-leider Alexander Pechtold zit de premier in een ‘Europese spagaat’. PvdA-leider Diederik Samsom zei geen premier te willen ‘met twee gezichten in een duikpak’. Dat schrijft NOS.

Premier Rutte is overigens niet de enige die het vuur aan de schenen gelegd kreeg. Ook SP-fractievoorzitter Emile Roemer werd flink onder handen genomen. Geert Wilders noemde hem een halve eurofiel die met een been in Brussel staat. Van Haersma Buma verweet Roemer dat hij alle voorstellen van Van Rompuy verwerpt, behalve het stimuleren van economische groei. Dit omdat hij de verschillende landen wil helpen via de Europese Centrale Bank en niet via het noodfonds. Dat schrijft NRC.

Eerder:

De Kamer debatteert aan de vooravond van een – weer – belangrijke top over de eurocrisis. Rutte moet donderdag en vrijdag in Brussel vergaderen met zijn internationale collega’s. Hij moet dan ook keuzes maken uit de verschillende scenario’s.

De president en de keizerin

Zo heeft de onofficiële president van Europa, Herman van Rompuy, een plan ontworpen om de crisis te boven te komen door de invloed van Brussel op de lidstaten sterk uit te breiden. De EU krijgt meer controle over de begrotingen en de schulden moeten gezamenlijk beheerd worden. De onofficiële keizerin van Europa, Angela Merkel, is vooral over dat laatste niet enthousiast. Ze wijst er volgens het Duitse persbureau DPA op dat zelfs in haar eigen federaal georganiseerde land Berlijn niet verantwoordelijk is voor de schulden van de deelstaten. Maar, zegt ze, in het stuk worden wel de juiste vragen gesteld.

Die vragen gaan over de toekomst van Europa en juist daarop vermijdt Rutte steevast het antwoord. Hij heeft geen behoefte aan vergezichten, zegt hij. Het antwoord lijkt meer een poging tot ontsnapping dan een serieus standpunt. Dat past bij zijn handelen want een van de verwijten die hij krijgt is dat hij in Brussel andere dingen zegt dan in Den Haag. 

Twee gezichten

Vooral CDA-leider Van Haersma Buma hamert er op dat Rutte twee gezichten heeft, een voor het binnenland en een voor het buitenland. Hij vreest dat het er toe leidt dat Nederland constructies waar niemand op zit te wachten wordt ‘ingerommeld’.

D66-leider Pechtold eist ook een helder standpunt over aanpak van de eurocrisis. “Er liggen nu zoveel plannen voor in Europa, dat Rutte wel duidelijk moet maken wat zijn eigen visie is,” zegt hij in het AD.

En Rutte? Rutte volgt Merkel. Die pleitte de afgelopen dagen echter publiekelijk voor ‘meer Europa, niet minder’. In Den Haag durft Rutte dat soort worden niet te zeggen. Hij vluchtte laatst zelfs in het excuus dat de woorden van Merkel verkeerd vertaald worden.

Verkeer regelen in de file

Vandaag wordt hij in het parlement over Europa aan de tand gevoeld maar de kans is groot dat hij weer weigert een visie te geven. Een van de redenen is dat de aanpak van de eurocrisis zelfs binnen zijn eigen partij voor verdeeldheid zorgt. Rutte blijft herhalen dat de zuidelijke landen aan hun verplichtingen moeten voldoen en dat iedereen zich aan de regels moet houden. Maar dat is niet het echte probleem. Hij is als de politieagent die bij een file gaat staan roepen dat iedereen gewoon moet doorrijden: ‘Dan kunnen wel allemaal 130’. 

Andere regeringsleiders, zoals Merkel, zien dat de crisis het gevolg is van een structureel probleem en willen dat aanpakken. Met meer Europa. Rutte zal daar vermoedelijk in meegaan maar het vervolgens hard ontkennen omdat hij bang is voor de reactie van de kiezer. En van Geert Wilders die iedere stap richting Brussel zal uitleggen als de totale overgave. 

Ondertussen lacht de premier. Alsof er niets aan de hand is.

Het debat over de Eurotop is vanaf 13 uur live te volgen

Doe ook mee met Facebook-poll: Wat kies jij voor Europa?

Volg Joop op Twitter, vind Joop leuk op Facebook. Of abonneer je op de dagelijkse nieuwsbrief met een handig overzicht van nieuws en opinies.

Geef een reactie

Laatste reacties (189)