17

Wachtlijsten ziekenhuizen langer ondanks marktwerking

Onderzoek van de SP: Omzet ziekenhuizen schiet om omhoog maar wachtlijsten worden langer

In 2010 zijn de wachtlijsten voor zowel poliklinieken als voor behandelingen langer geworden, terwijl de omzet bij ziekenhuizen groeide. De afgesproken toegestane wachttijden bij poliklinieken wordt in de helft van de gevallen overschreden. Dat blijkt uit onderzoek van het Wetenschappelijk Bureau van de SP.

Volgens SP-Kamerlid Renske Leijten heeft de invoering van marktwerking in de zorg alleen maar geleid tot een bovenmatige groei van kosten. Ook bewijst het onderzoek volgens haar dat marktwerking de zorg niet efficiënter maakt. Woensdag gaat ze over dit onderwerp in debat met minister Edith Schippers (Gezondheidszorg).

“Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald zouden wij zeggen. Schippers wil marktwerking om het systeem efficiënter te maken, maar krijgt er een explosieve kostenstijging voor terug. De SP wil dat de prikkel om ‘meer en meer’ omzet te draaien verdwijnt. Ziekenhuizen moeten niet concurreren, maar van elkaar leren. Degene met lange onverklaarbare wachtlijsten moeten onder toeziend oog van de inspectie hun manier van werken veranderen. Als we dat doen, kunnen we tegelijkertijd miljoenen bezuinigen op het bureaucratische monster dat de marktwerking heeft gecreëerd.

Uit de officiële cijfers blijkt dat ziekenhuizen in 2008 en 2009 een omzetgroei van 7 procent hadden, terwijl de wachtlijsten toenamen. In academische ziekenhuizen wordt bij de helft van de behandelingen de norm overschreden. 

cc-foto: Reallyboring

Geef een reactie

Laatste reacties (17)