100

Wanbetalersregeling zorgt voor nog meer financieel gedupeerden

Steeds meer mensen zitten gevangen in het net van de wanbetalersregeling ... Wie zijn zorgpremie niet kan betalen, moet naast een hogere premie ook een flinke boete betalen, maar hoe redelijk is dat? 

Wie z’n ziektekostenverzekering niet betaalt, komt in een speciale wanbetalersregeling terecht. Dan moet je niet alleen de opgebouwde schuld, maar ook nog een hogere premie en een flinke boete betalen. Voor veel mensen is dat niet op te brengen en wordt de schuld alleen maar groter.


Als je je zorgpremie niet meer kan betalen, kom je na een achterstand van zes maanden in een speciale regeling terecht van het College voor Zorgverzekeringen (CvZ). Deze overheidsinstelling neemt bij wanbetaling de inning van de premie over van de ziektekostenverzekeraars.

Steeds meer mensen krijgen met deze regeling te maken. Waren het er in 2010 ruim 266.000 (266.476), per februari dit jaar zijn het er al 320.000 (2014: 320.656). De meesten van hen zitten langer dan één jaar in die regeling. Ruim 120.000 mensen zitten zelfs al langer dan drie jaar in de wanbetalersregeling.

Wanbetalers zijn veel meer kwijt aan hun zorgpremie, omdat ze aan het CvZ ook een soort boete betalen. Die dient als ‘prikkel’ om te voorkomen dat men de premie niet betaalt.

Om uit de regeling te komen en terug te gaan naar de normale maandelijkse premie, moet je eerst je volledige achterstand bij de zorgverzekeraar hebben ingelopen of aan een schuldhulpverleningstraject deelnemen. Daar komt niet iedereen voor in aanmerking. Een deel van de mensen zit dan ook gevangen in de regeling.

Geef een reactie

Laatste reacties (100)