2

Wantoestanden bij wapenvergunning Alphen

Politiekorps dat Tristan V. een wapenvergunning verstrekte was destijds verwikkeld in integriteitskwesties 

Het politiekorps Holland Midden dat destijds Tristan van der V. een wapenvergunning verschafte kampte in diezelfde tijd met integriteitsproblemen. Twee van de negen brigadiers raakten verwikkeld in een integriteitskwestie. Eén medewerker werd in 2009 ontslagen nadat de rechtbank in Den Haag hem schuldig achtte aan het verduisteren en doorverkopen van een wapen.

De agent werd in het najaar van 2010 veroordeeld tot een taakstraf van 200 uur. Hij bleek een Beretta achter gehouden te hebben die hij had doorverkocht aan een relatie in Engeland.

Peter Tak, de nieuwe teamleider van het korps zegt in de Volkskrant dat het destijds een korps was met ‘een risico’ vanwege de twee in opspraak geraakte brigadiers waarna een spoedonderzoek volgde. De integriteitskwesties begonnen te spelen in 2008, vooral op de locaties Leiden en Katwijk, maar volgens Tak had het net zo goed mis kunnen gaan in Gouda en Alpen aan den Rijn.

De gevoeligheid voor integriteitsschending is niet precies te duiden. Maar als een agent in zijn eentje een post bemant, omdat zijn enige directe collega ziek is of vrij, kan dat makkelijker resulteren in onwenselijk gedrag”, zegt Tak in de Volkskrant.

De advocaat van de veroordeelde brigadier zit er niet op de wachten dat de zaak in Alphen met Tristan van der V. nu ook op zijn bordje komt. De Berreta-zaak loopt nog bij het college van beroep.

Na een reorganisatie van Holland Midden is het verlenen van wapenvergunningen voor de regio geconcentreerd bij het korps in Katwijk. Uitgerekend de plek die Rob de Rijck van het Functioneel Parket bestempelde als de plek waar het destijds het slechtst aan toeging. Het was volgens hem een ‘rotzooi’ op de locatie in Katwijk. De Rijck noch het Functioneel Parket wilden deze week commentaar geven op gebeurtenis in het winkelcentrum in Alphen aan den Rijn. Tak mocht in het belang van justitieel onderzoek ook niet meer uitlatingen doen. Wel zei hij dat hij zijn twijfels heeft of met het optimaal inrichten van de procedures voor het verlenen van wapenvergunningen, een incident als in Alphen voorkomen had kunnen worden.
Volkskrant: Problemen wapenaanvraag Tristan van der V.

Geef een reactie

Laatste reacties (2)