46

‘Wantrouwen in de overheid wegnemen via sociale media’

Rapport ‘Zelf Vertrouwen’ doet voorstellen om het wantrouwen tussen overheid en burgers weg te nemen

Mensen zouden zich volgens de opsteller van het rapport, DenkTank, niet serieus genomen voelen door bestuurders, omdat de overheid op haar beurt ook de burger vaak wantrouwt.

Dat meldt BNR. Publieke organisaties moeten veel sneller en beter inspelen op signalen uit de samenleving. Ze moeten hun interne organisatie aanpassen zodat meningen van buiten serieuzer genomen worden. Vooral de groeiende invloed van sociale media en het gebrek aan vaardigheden en systemen om om te gaan met nieuwe media bij publieke organisaties spelen een rol, aldus DenkTank.

Politieagenten hebben volgens de onderzoekers vooral last van deze ontwikkeling. Het rapport adviseert agenten mediatraining te geven om daar beter mee te leren omgaan. Rechters zouden moeten leren hun eigen verhaal zo te verwoorden dat burgers het ook begrijpen. En bij politici zou “de automatische ‘risico-regelreflex’ na een incident moet worden beteugeld”. Het rapport stelt voor een ‘Warm hart en Hoofd koel Award’ in te voeren voor bestuurders en politici die na incidenten niet overhaast en ondoordacht optreden met nieuwe regels. Het rapport wordt vandaag aangeboden aan minister Ivo Opstelten en de Nationale Ombudsman Alex Brenninkmeijer.

DenkTank is een samenwerkingsverband tussen universiteiten en partijen uit het bedrijfsleven.

Geef een reactie

Laatste reacties (46)