Laatste update 18:09
126

Wappie-rabbi trakteert deftig publiek op vergelijking Holocaust en coronabeleid

Tamarah Benima, rabbijn van de liberale Joodse gemeente Noord-Nederland, heeft donderdag het gezelschap dat in Leeuwarden kwam luisteren naar de tiende Rede van Fryslân verbijsterd met de bewering dat Nederland afglijdt naar een dictatuur. “Ik zie de dwingelandij om zich heen grijpen”, beweerde ze, doelend op de coronamaatregelen om de volksgezondheid te beschermen. Ze trok zelfs een vergelijking tussen de positie van ongevaccineerden in Nederland en die van de joden in nazi-Duitsland. Ze verklaarde onder meer dat de nazi’s bij de vervolging van joden handelden vanuit nobele motieven. “De beleidsmakers toen hadden het beste voor met de samenleving, ook toen ze Joden als gevaar voor de volksgezondheid aanmerkten.” Rabbijn Benima is voormalig hoofdredacteur van het Nieuw Israëlietisch Weekblad.

Burgemeester Sybrand Buma van Leeuwarden was geschokt, schrijft het Friesch Dagblad:

,,Stuitend, volstrekt stuitend”, vond burgemeester Sybrand Buma van Leeuwarden die vergelijking, zei hij in de discussie na afloop. ,,Er is geen plicht tot inenting, mensen wordt alleen gevraagd een QR-code te tonen. En de regering wordt democratisch gecontroleerd door de volksvertegenwoordiging. De vergelijking met het Nazi-regime wil ik echt niet zien.”

Verder prees ze de racistische Blokkeerfriezen en vergeleek de katholieke geestelijke Bonifatius met de Taliban en IS. Om maar een paar zaken te noemen.

Haar warrig betoog richtte Benima vooral tegen ‘woke denken’, de actuele obsessie van rechtse publicisten. Ze noemde het als oorzaak van “demonisering en censuur” op sociale media en bestempelde het tot een nieuwe tirannieke religie. Ze maakte daarbij opnieuw een vergelijking met nazi’s en nu ook met stalinisten. Ze besloot haar betoog met de bekende wappie-riedel van vrijheid en liefde.

Update:

In Joodse kringen wordt met afschuw gereageerd op de uitspraken van de rabbijn. Van het CIDI tot en met de Nationaal Coördinator Bestrijding Antisemitisme en het Auschwitz Comité, allemaal vinden de ze nazi-vergelijkingen die Benima maakt onterecht en buiten iedere proportie.

Het AD schrijft:

Een Nederlandse minister impliciet op dezelfde lijn plaatsen als een nazi, is beneden alle peil, zegt Ronny Naftaniel van het Centraal Joods Overleg. ,,Ik vind het onbestaanbaar dat nota bene een rabbijn dit niet begrijpt”, fulmineert de Joodse activist. Het betoog van Benima is binnen joodse organisaties als een mokerslag aangekomen, zegt hij. ,,Iedere vergelijking met de naziperiode vinden wij misplaatst. Daar ageren wij al langer tegen. Maar dit ging weer een stapje verder. Hier werden wij echt een beetje onpasselijk van. Kennelijk begrijpen mensen nog steeds niet dat er een enorm verschil is tussen een vrije keus, die niet-gevaccineerden hebben, en vermoord worden om wie je bent.”

De rabbijn wil van geen kritiek weten en verklaart tegenover het AD over de reacties: “Dat interesseert me echt helemaal niets.” Ook in die zin is ze een volleerde wappie.

cc-foto: Malin G. Kundi / Wikimedia

Geef een reactie

Laatste reacties (126)