Laatste update 21:53
6

Wat gebeurt er wanneer 150 burgers 150 Kamerleden in de gaten houden?

In de Tweede Kamer zitten 150 Kamerleden die Nederlanders moeten vertegenwoordigen maar wat doen die parlementariërs nou elke dag? Het initiatief Kamerwatch had dezelfde vraag en besloot échte ‘gewone’ burgers te koppelen aan een Kamerlid. Die volgen de vertegenwoordigers aan het werk en berichten er online over.

De initiatiefnemers zijn onder anderen Joris de Savornin Lohman, radiopresentator Jurjen van den Bergh en journalist Tim Cardol. Het begon als een grap op Twitter en liep uit op het idee om Kamerleden echt beter te volgen. Kamerwatchers houden alles over de Kamerleden via sociale media bij. Het is de bedoeling dat niet alleen fractievoorzitters zichtbaar zijn maar het ook bekend wordt wat de minder zichtbare politici doen. Zo kan er gekeken worden of ze van buitenaf beïnvloed worden en zo ja, door wie of wat en waarom. Lohman:

Het is volslagen oninteressant en onnodig in het privéleven van Kamerleden te wroeten. Wij hoeven niet te weten waar hun kinderen naar school gaan en wie het met wie doet. Oók niet als de Kamerleden er zelf mee komen. Wij richten ons op het inhoudelijke werk van individuele Kamerleden en hun portefeuille.

In NRC een uitgebreid artikel over Kamerwatchers.

cc foto: Graham Walton

Geef een reactie

Laatste reacties (6)